Femte trinn på Sædalen skole i forskerfrakker. De over 400 klassene som deltar i Aksjon Gjenvinning. I november samler de inn, resirkulerer og gjenbruker tuber og annen emballasje av aluminium.
Femte trinn på Sædalen skole deltar for første gang på Aksjon Gjenvinning. De over 400 klassene som deltar, samler inn, resirkulerer og gjenbruker tuber og annen emballasje av aluminium i hele november.

Syv tusen elever blir miljøagenter og tubeforskere. Aksjon Gjenvinning er i gang!

Femte trinn på Sædalen skole er blant de over 400 klassene som deltar i Aksjon Gjenvinning. I november samler de inn, resirkulerer og gjenbruker tuber og annen emballasje av aluminium.

Siden 2018 har aksjonen, ledet an av Forskerfabrikken, lært elever om gjenvinning og engasjert dem til å bli miljøvernere. Bare i fjor bidro mer enn 10 000 elever til å samle inn over 100 000 enheter med aluminiumsemballasje.

- Å resirkulere og gjenbruke aluminium er et enkelt, men viktig tiltak vi kan gjøre for klimaet. Ved å engasjere 5. – 7. klassinger, rekrutterer vi landets beste resirkulerings-ambassadører til å bli med på gjenvinningslaget, sier Ida Helene Randa Johansen, prosjektleder for Aksjon Gjenvinning i Forskerfabrikken.

Til aksjon mot klimaendringene  

Lærer Geir Edvard Bøe ved Sædalen skole i Bergen forteller at elevene er engasjert i tematikken.

Elevene ved Sædalen skole fikk forske på Kavli-tuben. De testet ulike metoder for å tømme tuben for mest mulig smøreost før resirkulering. Redskaper som linjaler, hammere, tresleiver, tubeklemmer og blyanter ble testet. Etterpå ble tubene veid.

Elevene ved Sædalen skole fikk forske på Kavli-tuben. De testet ulike metoder for å tømme tuben for mest mulig smøreost før resirkulering. Redskaper som linjaler, hammere, tresleiver, tubeklemmer og blyanter ble testet. Etterpå ble tubene veid.  

- Tidligere i høst hadde vi om FN, og elevene viser stor interesse for FN's bærekraftsmål. De er særlig opptatt av hva vi kan gjøre for å motkjempe klimaendringene. En konkret aksjon med et tydelig mål passer perfekt for en femteklasse. I tillegg til at aksjonen har en nyttig agenda, er det også veldig kjekt å delta i en konkurranse på tvers av skoler over hele landet, sier Bøe, og legger til at målet er å vinne konkurransen.

- Men vi håper også å bli mer bevisst om resirkulering av aluminium. Og bevisstgjøringen handler ikke bare om elevene, men også om familie og venner, sier han.

Gjenvinningsquizen som elevene tok under besøket fra Aksjon Gjenvinning blir rettet for hånd. Laget med quiznavn Smelte og Smøre fikk signert med godt jobbet!

Barna lærte masse om metallgjenvinning gjennom informasjonsfilmen "Fra tube til sykkel" med Dag Otto Lauritzen i spissen. Dermed gikk gjenvinningsquizen strålende!

Fra ostetube til nye, nyttige ting

Som en oppkjøring til aksjonsstart 01. november, fikk femte trinn ved Sædalen skole besøk av Aksjon Gjenvinning. På agendaen stod tubeforskning, gjenvinningsquiz, filmvisning og besøk fra aksjonsmaskotene Smelte og Smøre.

Markedsdirektør i Kavli, Gudfinna Traustadottir, hjelper til under tubeforskningen. – Dette var spennende og nyttig å være med på. En tom tube veier 13 gram, og flere av gruppene klarte å komme ned på omtrent samme vekt etter å ha tømt tubene ved hjelp av ulike husholdningsredskaper, sier hun.

Markedsdirektør i Kavli, Gudfinna Traustadottir, hjelper til under tubeforskningen. – Dette var spennende og nyttig å være med på. En tom tube veier 13 gram, og flere av gruppene klarte å komme ned på omtrent samme vekt etter å ha tømt tubene ved hjelp av ulike husholdningsredskaper, sier hun.

- Seksti elever fikk forske på Kavli-tuben, med mål om å finne ut hvordan man best mulig kan tømme tuben helt for smøreost før den kastes som glass- og metallemballasje. I tillegg til å spare masse energi og verdifulle ressurser ved å resirkulere tuben, kan vi også spare mer mat, sier Kavlis markedsdirektør, Gudfinna Traustadottir.

Hun er imponert over elevene.

- Under besøket hadde vi med oss Norsk Metallgjenvinning til en spørsmål- og svar-del. Elevene kjente allerede til hvordan aluminium utvinnes, og stilte utfordrende og gode spørsmål. Det er tydelig at mange av dem er opptatt av temaet og av hvordan natur og miljø påvirkes av oss mennesker, sier hun.

Sparer 95 % energi

I tillegg til Forskerfabrikken, Norsk Metallgjenvinning og Hydro, har smøreostprodusent Kavli kommet inn som medarrangører av Aksjon Gjenvinning. For sistnevnte er samarbeidet del av en større satsning og opplysningsarbeid. 

- Vi produserer mer enn 20 millioner tuber med smøreost i året. Samtidig vet bare én av fem at den skal resirkuleres som metallemballasje. Når tubene kastes i restavfallet, mister vi verdifulle ressurser. Det vil vi endre på, sier administrerende direktør i Kavli, Kristine Aasheim, som har som mål at alle skal vite at aluminiumstuben kan bli til nye, nyttige ting når den resirkuleres.

Smelte og Smøre er gjenvinningsmaskoter og populære blant elevene. Her sitter en gutt på ryggen til den blå maskoten, Smelte.

Smelte og Smøre er glad i å skape røre. De er gjenvinningsmaskoter og populære blant elevene. 

- Man sparer 95 % energi ved å bruke gjenvunnet aluminium, kontra å utvinne ny. Derfor jobber vi nå med å belyse flere gjennom Aksjon Gjenvinning, samtidig som vi satser på å snart kunne bytte ut dagens allerede miljøvennlige tube med en som er laget av 100 % resirkulert aluminium, sier hun.

Aasheim forklarer at slike tester er tidkrevende.

- Vi må blant annet sikre at den nye tuben gir like god holdbarhet til smøreosten vår, og at smaken ikke blir påvirket.   

Hvordan tømmer man tuben for mest mulig smøreost før resirkulering? Det tester disse to jentene i forskerfrakker, ved hjelp av verktøy som tubeklemmer og blyanter. Nevene kommer også til god nytte.

Det er kjekt å lære å være matreddere, tubeforskere og miljøvernere på én og samme gang.