Miljø og bærekraft

Miljø og bærekraft

Å skape verdier for gode formål er hele hensikten med Kavli, og verdiene skal vi skape på en bærekraftig måte. Som ledd i vårt arbeid med å redusere klimapåvirkningen, har vi som bedrift fokusert spesielt på å redusere matsvinnet.

Les vår bærekraftsrapport for 2022 her:  Bærekraftsrapport 2022

 

Kavlifondet

Kavli er en annerledes bedrift. Vi er eid av Kavlifondet som bruker overskuddet fra Kavli til å støtte humanitært arbeid, forskning og kultur. Grunnlegger Olav Kavli og sønnen Knut Kavli var samfunnsbevisste borgere. Da Knut Kavli i 1962 stiftet den veldedige stiftelsen O. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige fond (Kavlifondet [lenke]), gjorde han det for å sikre at konsernet hadde et langsiktig samfunnsengasjement tuftet på verdiskapning og allmenn-nytte. Det er Kavlifondet som eier Kavli.

Miljø og klima

Vi skal minimere vår klimapåvirkning og bruke alle innsatsfaktorer i verdikjeden på en så effektiv måte som mulig. Det betyr at vi systematisk jobber for å spare energi og å redusere svinn og avfall. Vi skal arbeide for å bli fossilfrie og kun benytte fornybare energikilder, og målsetter å redusere våre klimagassutslipp med 5% årlig i forhold til produsert volum. 

Emballasje

I 2022 lanserte Kavli en verdensnyhet på emballasjefronten: 100% resirkulert tube på all BaconOst som produseres. Det gir en   energibesparelse på 95%, og 70% lavere CO2 utslipp under produksjon per tube. 

Aluminiumstubene våre kan resirkuleres som metall (tuben) og plast (korken), og vi ønsker å bidra til at flere forbrukere bidrar til å resikulere emballasjen vår.

Engasjement

Samtidig som vi lanserte BaconOst i 100 % resirkulert emballasje, gjorde vi en storstilt satsning på informasjonsarbeid rundt resirkulering av tuben. Siden 2021 har vi være med på Aksjon gjenvinning, som er en nasjonal konkurranse for alle 5. - 7. klassinger. Aksjonen går ut på å samle inn mest mulig aluminium- og metall-emballasje over en periode på 3 uker. Aksjonen er arrangert sammen med Norsk Metallgjenvinning, Norsk Hydro og Forskerfabrikken. I 2022 deltok over 14 000 skoleelever på aksjonen, og til sammen samlet de inn over 800 kg med emballasje. 

Matsvinn

Samlet ble det i 2015 ifølge Østfoldforskning kastet mat i Norge tilsvarende 355 000 tonn, eller 68,7 kg per innbygger. Klimagassutslippene forbundet med matsvinnet tilsvarer ca. ¼ av utslippene fra personbiltransporten i Norge. Hele 61% av matsvinnet oppstår hjemme i husholdningene, deretter følger matindustrien (21%), butikkene (17%) og grossistene (1%). 

Matsvinn er den enkeltstående største miljøbelastningen knyttet til matproduksjon. Derfor har Kavli skrevet under på bransjeavtalen om reduksjon i matsvinn. Avtalen har sitt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål 12.3 om å redusere matsvinnet i Norge med 50% innen 2030. 

Kavli skal bidra offensivt i kampen mot matsvinn, og vi har satt oss som mål å redusere matsvinnet med 30% fra 2015 til 2020. Vi skal utvikle produkter og emballasje som bidrar til å redusere svinnet. Det kan være lengre holdbarhet på selve matvaren, emballasje som holder maten fersk lengre eller emballasje som er lettere å bruke.