Miljø og bærekraft

Kavli er en annerledes bedrift. Vi er eid av Kavlifondet som bruker overskuddet fra Kavli til å støtte humanitært arbeid, forskning og kultur. Å skape verdier for gode formål er hele hensikten med Kavli, og verdiene skal vi skape på en bærekraftig måte.

Som ledd i vårt arbeid med å redusere klimapåvirkningen, har vi som bedrift fokusert spesielt på å redusere matsvinnet.

Kavlifondet

Grunnlegger Olav Kavli og sønnen Knut Kavli var samfunnsbevisste borgere. Da Knut Kavli i 1962 stiftet den veldedige stiftelsen O. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige fond (Kavlifondet [lenke]), gjorde han det for å sikre at konsernet hadde et langsiktig samfunnsengasjement tuftet på verdiskapning og allmenn-nytte. Det er Kavlifondet som eier Kavli.

Miljø og klima

Vi skal minimere vår klimapåvirkning og bruke alle innsatsfaktorer i verdikjeden på en så effektiv måte som mulig. Det betyr at vi systematisk jobber for å spare energi og å redusere svinn og avfall. Vi skal arbeide for å bli fossilfrie og kun benytte fornybare energikilder, og målsetter å redusere våre klimagassutslipp med 5% årlig i forhold til produsert volum. 

Emballasje

Aluminiumstubene våre kan resirkuleres som metall (tuben) og plast (korken), og vi ønsker å bidra til at flere forbrukere får kunnskap om hvordan de skal resirkulere emballasjen vår.

Matsvinn

Samlet ble det i 2015 ifølge Østfoldforskning kastet mat i Norge tilsvarende 355 000 tonn, eller 68,7 kg per innbygger. Klimagassutslippene forbundet med matsvinnet tilsvarer ca. ¼ av utslippene fra personbiltransporten i Norge. Hele 61% av matsvinnet oppstår hjemme i husholdningene, deretter følger matindustrien (21%), butikkene (17%) og grossistene (1%). 

Matsvinn er den enkeltstående største miljøbelastningen knyttet til matproduksjon. Derfor har Kavli skrevet under på bransjeavtalen om reduksjon i matsvinn. Avtalen har sitt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål 12.3 om å redusere matsvinnet i Norge med 50% innen 2030. 

Kavli skal bidra offensivt i kampen mot matsvinn, og vi har satt oss som mål å redusere matsvinnet med 30% fra 2015 til 2020. Vi skal utvikle produkter og emballasje som bidrar til å redusere svinnet. Det kan være lengre holdbarhet på selve matvaren, emballasje som holder maten fersk lengre eller emballasje som er lettere å bruke. 

I våre fabrikker kildesorterer vi alt avfall for å redusere miljøbelastningen. Vrak av råvarer eller ferdigvarer går i størst mulig grad til dyrefôr.