Vårt ansvar

Vårt ansvar

Som en stor og viktig virksomhet både nasjonalt og internasjonalt, har Kavli et betydelig samfunnsansvar.

Verdiskapning for gode formål

Både grunnlegger Olav Kavli og sønnen hans Knut Kavli var samfunnsbevisste borgere. Da Knut Kavli i 1962 stiftet den veldedige stiftelsen O. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige fond (Kavlifondet), gjorde han det for å sikre at konsernet hadde et langsiktig samfunnsengasjement tuftet på verdiskapning og allmenn-nytte. Det er Kavlifondet som eier Kavlikonsernet.

Mens noe av overskuddet reinvesteres for å styrke og utvikle konsernet, brukes resten til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid. Tildelingene fra fondet har økt betydelig de siste årene, selv om det samlede beløpet kan variere fra år til år.

Kavlifondet i nyere tid

Kavlifondet har den siste tiden gått i gjennom en spennende utvikling. Fra å tradisjonelt støtte små og store prosjekter, satser Kavlifondet nå mer på langsiktige prosjekter. Dette gjør at Kavlifondet kan øke effekten av støtten til viktige humanitære formål og etterlate et klart ”avtrykk”. Med den nye strategien åpnes det også opp for tettere og mer langsiktige samarbeid med mottakerne. Kavlifondet mener at dette gir bedre sluttresultater.

Les mer om Kavlifondet

Miljø

Kavli tar også samfunnsansvar i den daglige driften av konsernet. Konsernet arbeider aktivt og målrettet med å redusere belastningen på miljøet, blant annet hva gjelder energiforbruk, energikilder, emballasje og råmaterialer.

Produkter

Som leverandør av matvarer har Kavli et ansvar for å bidra til et sunt og variert kosthold. Kavli tar derfor hensyn til helseaspektet ved utvikling av nye og eksisterende produkter.
Som næringsmiddelprodusent, har Kavli også et betydelig ansvar for å levere trygg mat. Det betyr at arbeidet med kvalitet og matvaresikkerhet har svært høy prioritet i hele organisasjonen – og kontinuerlig utvikles videre.