Våre verdier

Om Kavli skal nå sine mål om langsiktig verdiskapning - må de holdninger og verdier som preger oss bidra til å skape verdier.

Fra O.Kavli etablerte sitt enmannsforetak i 1893 og frem til den omfattende internasjonale virksomheten som vi driver i dag er det: Ambisjoner, langsiktighet, forbedringer og samhandling.

Ambisjoner

Kavli har en historie som kjennetegnes nettopp av ambisjoner - ambisjoner om nye produkter og vekst, ambisjoner om å vinne nye forbrukere og ambisjoner om å innta nye markeder. Stor grad av pågangsmot og viljestyrke har vært drivkraften bak selskapets suksess.

Langsiktighet

Det meste av verdier som er skapt i Kavli er et resultat av langsiktig arbeid, hvor man har vært tro til sitt mål og vært utholdende i sin innsats. Selskapet er bygget "sten på sten".

Forbedringer

Olav Kavli og sønnen Knut Kavli var utrettelig i sitt forbedringsarbeid, både innen utvikling av nye produkter og forbedring av eksisterende produkter. De drev også kontinuerlig frem forbedringer av pakninger, reklame, salg og produksjon.

Samhandling

En god bedrift er bedre enn summen av medarbeiderne. Å skape verdier handler derfor veldig mye om å koordinere vår innsats og våre ressurser mot å løse oppgaver i fellesskap. Vi vil ha individuell dyktighet på samspilte lag.