Presse

Kristine   Aasheim

PRESSEKONTAKT

Her finner du produktbilder, miljøbilder og logoer til nedlasting.

Kavli ble etablert i 1893, da bondegutten Olav Kavli tok handelsbrev som selvstendig næringsdrivende i Bergen. Noen år i forveien hadde han flyttet fra fattigslige kår i Bolsøy utenfor Molde. Med seg på flyttelasset hadde han 60 kroner i oppsparte midler, og en sterk drøm om å starte egen bedrift.

Kavli eies av Kavlifondet. Virksomheten i Norge består av O. Kavli i Bergen og Q-Meieriene pa Jæren og i Gausdal.

Mens deler av overskuddet i Kavlikonsernet skal styrke og utvikle virksomheten, går resten av overskuddet til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid.

Det betyr at hver gang du handler et produkt fra Kavli eller Q-Meieriene, er du også indirekte med på å støtte forskning, kultur og humanitær virksomhet i inn- og utland.