Vår unike eier

Vår unike eier

Kavlikonsernet, som O. Kavli er en del av, er det eneste matvarekonsernet i Norge som eies av en allmennyttig stiftelse.

Kavlifondet ble stiftet av Knut Kavli, sønn av konsernets grunnlegger Olav Kavli, i 1962. Alt overskudd som ikke tilbakeføres til konsernet, går til gode formål.

Seksti prosent av midlene går til humanitært arbeid i utviklingsland og i land der Kavli har produksjon. Kavlifondet gir støtte til prosjekter som hjelper mennesker i alle aldre, uansett bakgrunn. Prosjektene fremmer inkludering og bekjemper ulikhet.

Ti prosent går til kultur, særlig til unge musikktalenter og prosjekter som gir gode kulturopplevelser. Gode kulturopplevelser kan skape samhold og integrering. Kavlifondet støtter kulturopplevelser for barn og unge fra lavinntektsfamilier, eldre, og mennesker med funksjonshemming eller sykdom. 

Tretti prosent av midlene går til støtte av forskningsprosjekter på alvorlig sykdom som demens, kreft og ME. I tillegg har Kavlifondet et eget forskningsprogram for ung psykisk helse. 

Kavlifondets styre avgjør hvilke formål som mottar midlene. Styrets viktigste jobb er å sikre et godt, langsiktig perspektiv som resulterer i størst mulig overskudd til det beste for forbrukere, ansatte og gode formål i inn- og utland.

Les mer om Kavlifondet.