Administrerende direktør Kristine Aasheim holder gammel tube til venstre og testtuben, som er laget av 100 % gjenvunnet aluminium, til høyre.
Ser du forskjell på tubene? Aluminiumen i testtuben er resirkulert og lettere enn dagens emballasje. Går testen bra, kan det bety at over 20 millioner smøreoster fra Kavli får 100 % resirkulert emballasje.

Kavli vil være først på 100 % resirkulerbar aluminiumsemballasje

–  Dagens tuber er resirkulerbare og laget av ny aluminium, men nå tester vi 100 % gjenvunnet aluminium, sier administrerende direktør, Kristine Aasheim.

Emballasjen til populære pålegg som Kavli smøreost og Kavli kaviar er laget av aluminium, et metall som kan gjenvinnes igjen og igjen, og slik bli til nye ting, som verktøy, hageredskaper eller en sykkelramme.

– For oss som produserer mat er det svært viktig at emballasjen sikrer best mulig kvalitet på det gode produktet på innsiden. Dagens tube er både lys- og lufttett, noe som blant annet sørger for god og lang holdbarhet på smøreosten vår. Ulempen er at den er laget av ny eller jomfruelig aluminium, og vi vet at det er langt mindre energikrevende å bruke resirkulert aluminium, sier Aasheim.

Tuben som Kavli nå tester er laget av 100 % resirkulert aluminium og godkjent for matproduksjon. Den resirkulerte tuben vil gi 70 % mindre CO2-utslipp enn dagens tube.

– Vi ønsker å finne ut om dette kan være fremtidens emballasje. Vi er i gang med testingen, og satser på å være først ute i Norge med en enda mer miljøvennlig ostetube, forklarer hun.

Det er gode nyheter, ifølge Blair Malcolm i Norsk Metallgjenvinning.

– Å lage noe av gjenvunnet aluminium krever bare 5 % av energien som trengs for å lage noe av ny aluminium, så resirkulering av tuben er viktig. Hvis Kavli kan gå over til å bruke gjenvunnet emballasje, og samtidig klarer å unngå at det påvirker produktenes gode holdbarhetstid, kan det spare energi og unødvendig CO2-utslipp, sier han.

Dag Otto Lauritzen trenger din hjelp til å lage mange nye sykler av gjenvunnet aluminiumsemballasje. Her med Kavli BaconOst-tuben i en hånd og sykkelen i den andre.

Dag Otto Lauritzen bidrar i skoleaksjonen Aksjon Gjenvinning. Han skal inspirere flere til å resirkulere smøreosttuben, slik at vi kan få mange fine, nye sykler av gjenvunnet aluminiumsemballasje. 

Skal spre kunnskap gjennom nasjonal skoleaksjon  

Både Malcolm og Aasheim i Kavli oppfordrer folk til å bli med på laget og resirkulere alle Kavli-tuber.

–  Vi har merket tubene våre med resirkulerbar, men det er fortsatt ganske mange som ikke vet at de skal kastes i glass- og metallemballasje når de er tomme. I tiden fremover vil vi jobbe med å bevisstgjøre enda flere. Målet vårt er at absolutt alle skal resirkulere Kavli-tuben riktig, sier hun.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Kavli, kaster hele 4 av 5 ostetuben i restavfallet.

I håp om å spre mer kunnskap om resirkulering og kretsløp, er Kavli medarrangør av Aksjon Gjenvinning sammen med Norsk Metallgjenvinning, Forskerfabrikken og Norsk Hydro. Skoleaksjonen går av stabelen i høst, og lærer elever om resirkulering og gjenbruk av aluminiumsemballasje.

–  Vi er stolte over å være med på aksjonen og over å ha fått med programleder og tidligere toppsyklist Dag Otto Lauritzen til å motivere elevene og familiene deres. 1000 resirkulerte Kavli-tuber kan bli til en splitter ny sykkel, så bare tenk hvor mange nye sykler vi kunne ha laget hvis alle resirkulerte Kavli-tuben sin, sier Aasheim.

Aksjonen har fått tildelt 300.000 kroner fra Kavlifondet, stiftelsen som eier Kavlikonsernet. Kavlifondet har utpekt FNs bærekraftsmål 12 som et av målene de vil prioritere i sine tildelinger i årene fremover.