Smil, latter og gledestårer da Mental Helse Ungdom Kongsberg (MHUK) tok imot støtten på 25.000 kroner fra Kavli, hos KIWI Kongsberg. Fra venstre: Regionssjef Reiulf Thorsen i KIWI, regionssjef Rune Austdal i Kavli, Thea Marie Rytterager og Catrine Windsand Gestemoen fra MHUK, Silje Trier Aslesen i KIWI og Jan Gullik i Kavli.
Smil, latter og gledestårer da Mental Helse Ungdom Kongsberg (MHUK) tok imot støtten på 25.000 kroner fra Kavli, hos KIWI Kongsberg. Fra venstre: Regionsjef Reiulf Thorsen i KIWI, regionssjef Rune Austdal i Kavli, Thea Marie Rytterager og Catrine Windsand Gestemoen fra MHUK, Silje Trier Aslesen i KIWI og Jan Gullik i Kavli.

1000 nominasjoner og Kavli-støtte til lokale tiltak for unge i Hol og Kongsberg

I oktober deler Kavli ut 25.000 kroner hver i støtte til de gode, lokale formålene Mental Helse Ungdom Kongsberg og Hol Motorklubb. Sammen med KIWI har Kavli bedt om folkets nominasjoner, og i løpet av høsten skal ytterligere fire gavesjekker deles ut.

Mental Helse Ungdom Kongsberg (MHUK) og Hol Motorklubb ble høstens første mottakere, i Kavli og KIWIs kampanje for å hedre lokale initiativer og ildsjeler i lokalmiljøene. 

- 25.000 kroner betyr ufattelig mye for lokallaget. Det gjør også den tilliten som vi får. At det ikke er øremerkede midler, gjør at vi virkelig kan bruke dem der vi ser at det trengs. For noen er dette kanskje et lite beløp, men for oss er det en enorm sum, forteller en glad Thea Marie Rytterager. Hun er styremedlem i MHUK og var også den som nominerte lokallaget.

Regionssjef i Kavli, Rune Austdal, overrekker gavesjekken til Thea Marie Rytterager og Catrine Windsand Gestemoen i Mental Helse Ungdom. Det var Rytterager som nominerte lokallaget.

Regionssjef i Kavli, Rune Austdal, overrekker gavesjekken til Thea Marie Rytterager og Catrine Windsand Gestemoen i Mental Helse Ungdom. Det var Rytterager som nominerte lokallaget. 

Rytterager forteller at støtten fra Kavli trolig vil gå til flere lokallagstreff og til den lokale møteplassen deres. 

- Viktigst for oss er å kunne holde møteplassen vår åpen oftere. Vi har også lyst til å kunne tilby mat til flere, og kanskje kjøpe inn noen nye spill og annet utstyr som kan gjøre det til et enda mer tilgjengelig og hyggelig sted å komme, sier hun.

Utdeling i Kongsberg  

Gavesjekken ble delt ut hos KIWI Kongsberg, som har vært med på å spre ordet i sin butikk. 

- Dette var veldig fint å få være med på. Det var både smil og gledestårer fra vinnerformålet, sier regionsjef i KIWI, Reiulf Thorsen, som deltok på utdelingen.

For Thorsen var det tydelig å se at Mental Helse Ungdom Kongsberg virkelig brenner for de unge.

-  Det de gjør for unge i lokalmiljøet er så viktig og fint, og engasjementet deres er stort. Mange har sitt å streve med, spesielt etter denne tiden vi har vært inne i, og har behov for andre for å komme seg gjennom hverdagen. At MHU Kongsberg nå får en såpass stor pott med midler som de kan fordele på arrangementer og tiltak slik de selv mener er riktig, tror jeg at både organisasjonen og de unge setter veldig stor pris på, sier han. 

Regionsjef i Kavli, Rune Austdal, var også til stede, og hadde gleden av å lese opp noen ord for anledningen.

- Barn og unges psykiske helse er en hovedsatsing i vår eier Kavlifondets arbeid, og gjennom tildelingene vil Kavli og Kavlifondet bidra til at alle barn skal være trygge og oppleve mestring og inkludering. Mental Helse Ungdom tilbyr unge i Kongsberg trygge og åpne møteplasser, arrangerer sosiale aktiviteter og setter unges mentale helse på dagsorden lokalt. De gjør et viktig arbeid for å oppnå økt åpenhet om psykisk helse og for å gi et bedre psykisk helsetilbud til barn og unge. Derfor er det veldig hyggelig å få lov til å overrekke dere gavesjekken på 25.000 kroner, på vegne av alle oss i Kavli. Dere er en ekte, lokal hjertesak, og vi håper at midlene kan være til glede for lokalungdommen i tiden fremover.

- Mye mer enn bare motor

Fra venstre: Jan Gullik i Kavli, Line Neståker Aastad, butikksjef hos KIWI Hagafoss, Kim Ellseth fra Hol Motorklubb og Bjørg Haugo som nominerte klubben.

Fra venstre: Jan Gullik i Kavli, Line Neståker Aastad, butikksjef hos KIWI Hagafoss, Kim Ellseth fra Hol Motorklubb og Bjørg Haugo som nominerte klubben. 

Det sier styremedlem i Hol Motorklubb, Kim Ellseth. Basert på et ønske om å skape en sosial, samlende og trygg arena for motorinteressert ungdom, startet han klubben i 2020. Medlemmene er jenter og gutter mellom 13 og 20 år.

- Dette er et tilbud til absolutt all ungdom, uansett om du er tøffest i skolegården eller den som helst gjemmer seg i hjørnet. Alle skal få være med, vi skal ha det sosialt og gøy, og alle skal føle på mestring og inkludering. Det er det som betyr noe for meg. Hos oss opplever man ikke prestasjonspress. Alle skal få prestere på sitt nivå og roses for det, sier Ellseth.

Flere i lokalmiljøet har nominert klubben til å motta støtte fra Kavli, og beskrevet initiativet som etterlengtet blant unge i kommunen som ikke har interesse for det eksisterende idretts- og kulturtilbudet.

- Unge som har andre interesser enn skisport og fotball kan fort bli litt glemt, forteller en engasjert Ellseth, som satser på at gaven fra Kavli kan hjelpe dem å etablere et fast møtested hvor ungdommene kan skru og være sosiale.

Kim Ellseth i Hol Motorklubb holder gavesjekken sammen med Bjørg Haugo som nominerte dem. Ifølge Ellseth har klubben høyt fokus på trafikksikkerhet og samarbeider tett med politi og brannvesen. De har engasjert seg i et lokalt prosjekt som har som mål å forebygge mobbing, og har dessuten arrangert søppelrydding på hjul langs veiene i bygden før 17. mai. Foto: Kavli.

Kim Ellseth i Hol Motorklubb holder gavesjekken sammen med Bjørg Haugo som nominerte dem. Ifølge Ellseth har klubben høyt fokus på trafikksikkerhet og samarbeider tett med politi og brannvesen. De har engasjert seg i et lokalt prosjekt som har som mål å forebygge mobbing, og har dessuten arrangert søppelrydding på hjul langs veiene i bygden før 17. mai. 

For Ellseth og de andre i Hol Motorklubb betyr støtten mye.

- I alle fall med tanke på at vi er en såpass nyoppstartet klubb. Vi i ledelsen bruker vanvittig mange timer på søknadsskriving for å få støtte, og da er det klart at å bli nominert og valgt ut til å motta denne gaven er kjempestort. 25.000 kroner er i seg selv fantastisk, men det betyr kanskje like mye at vi også får vist folk i lokalområdet at dette virkelig er et positivt tiltak. Jeg synes at det har vært en del ufortjent omtale av ungdommen som kjører rundt på firhjulinger som pøbler, men føler at vi har bevist for mange i kommunen allerede at det ikke stemmer.

KIWI Hagafoss var vertskap for utdelingen, hvor regionsjef Rune Austdal i Kavli leste opp noen ord til vinnerformålet.

- Hol Motorklubb bidrar til et større og mer variert fritidstilbud lokalt. De tilbyr en alternativ mestringsarena for ungdom som ikke finner sin plass i breddeidretten eller kommunens kulturtilbud, og slik er de med på å skape tilhørighet og bekjempe utenforskap blant unge. Med engasjerte ildsjeler i spissen er motorklubben et godt og inkluderende sted for ungdommen, hvor de kan få være sosiale og mekke sammen med andre motorinteresserte, sa Austdal.