Varsling

Varsling

Kavli strekker seg etter å opprettholde et åpent forretningsklima, med høye etiske standarder. Vi verdsetter sikkerheten og respekten for alle som påvirkes av selskapet vårt. Ansatte og samarbeidspartnere spiller en viktig rolle for at vi skal oppnå suksess.

Varsling gir alle ansatte og samarbeidspartnere en mulighet til å rapportere mistanker om forsømmelser. Det vil si alt som ikke er i tråd med selskapets verdier og regler. Varslingsløsningen vår er et system for tidlig varsling som reduserer risiko. Den er et viktig verktøy for å fremme god forretningsetikk, og for å opprettholde både kundenes og det offentliges tillit til oss.

For mer info og for å opprette varsling se https://report.whistleb.com/Kavli