Historien om Kavli

De fleste assosierer Kavli med tubeost, noe som stemmer, men Kavli er mye mer enn bare det.

Eierskap

Kavlikonsernet, som O. Kavli er en del av, er det eneste matvarekonsernet i Norge som eies av en allmennyttig stiftelse.

Våre verdier

Om Kavli skal nå sine mål om langsiktig verdiskapning - må de holdninger og verdier som preger oss bidra til å skape verdier.