Blant fjorårets ansattgavemottakere var Unge LEVE. I år deles 3 millioner kroner mellom åtte organisasjoner stemt frem av de ansatte i Kavli.

Åtte gode formål får tidlig julegave fra Kavli

19. nov. 2019

Har du hørt om ansattgaven i Kavli? Fordi vi eies av Kavlifondet deler vi ut hele overskuddet til gode formål. En del av dette er den årlige ansattgaven på tre millioner, som Kavlis medarbeidere tildeler organisasjoner de selv har stemt frem.

 

I 2018 fikk seks ulike organisasjoner tildelt midler fra Kavli-medarbeiderne. Flere av disse jobber med ung psykisk helse. I år fordeles ansattgavemidlene på åtte organisasjoner med svært ulike, men viktige fokusområder. 

Lee Akerø ved Kavlis Oslo-kontor nominerte Landsforeningen uventet barnedød (LUB) til ansattgaven 2019, og nominasjonen hennes endte også opp med å motta flest stemmer fra kollegene i Kavli. Hun forteller at hun er glad for resultatet og stolt over å kunne være med på å påvirke hvem som mottar støtte fra Kavlifondet.

-  Som ansatt i Kavli føler jeg at jeg er en del av noe stort. Ansattgaven for meg er en unik mulighet til å få være med å påvirke hvem som skal få et bidrag. Det betyr at jeg kan gjøre en forskjell, og det er jo ganske fantastisk, sier hun. 

Lee Akerø er administrasjonsassistent i Kavli Holding. Hun er veldig glad for at nominasjonen hennes ble stemt frem av de ansatte i Kavli og tror bidraget LUB mottar kan gjøre en forskjell.

Lee Akerø er administrasjonsassistent i Kavli Holding. Hun er veldig glad for at nominasjonen hennes ble stemt frem av de ansatte i Kavli og tror bidraget LUB mottar kan gjøre en forskjell. 

Akerø tror at de fleste, og særlig foreldre, kan relatere til det LUB jobber med.

- Heldigvis er det veldig få som opplever det å miste et barn, men mange av oss har barn og har vært gjennom bekymringer og uro for alt som kan gå galt underveis. Jeg er veldig glad for at LUB ble stemt frem av de ansatte i Norge fordi jeg tenker at bidraget vil kunne gjøre en stor forskjell, både for de etterlatte som er helt avhengig av et støtteapparat rundt seg, men også med tanke på forebygging ved hjelp av forskning, utdyper hun.   

LUB ønsker å bruke pengegaven til å styrke sitt landsdekkende sorgstøttetilbud til foreldre og familier som har mistet barn, gjennom kurs i likepersonstøtte for nye frivillige, sorgmestringsseminar, og familiesamling med fokus på søskens sorg.

Tradisjonen tro inviterer Kavli ansattgavemottakerne til julelunsj i desember. Da står utdeling av midlene, innlegg fra mottakerne, julesang og juletregang på tapetet.

Gratulerer så masse til LUB og følgende syv organisasjoner med tildeling av midler fra Kavli-medarbeiderne i 2019:

  • Landsforeningen uventet barnedød (LUB) – tildeles kr. 800.000, -
  • Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) – tildeles kr. 500.000, -
  • Tiltak for kreftberørte i Gausdal – tildeles kr. 500.000, -
  • Kreftomsorg Rogaland – tildeles kr. 400.000, -
  • =Kaffe – tildeles kr. 400.000, -
  • Gynkreftforeningen Bergen – tildeles kr. 200.000, -
  • Landsforeningen for Huntington sykdom (LHS) – tildeles kr. 100.000, -
  • Medvandrerne – tildeles kr. 100.000, -