God folkehelse

God folkehelse - intensjonsavtalen

Vi i Kavli er opptatt av bærekraftig innovasjon og jobber derfor overordnet etter FN sine bærekraftsmål. 

FNs bærekraftsmål består av 17 ulike fokusområder. Disse fokusområdene skal bidra til bærekraftig utvikling frem mot 2030. Under punkt 3, god helse, kan vi i Kavli ta ansvar for å produsere matvarer av høy kvalitet som bidrar til et variert og godt kosthold.  

Retningslinjer for hvordan kostholdet bør være sammensatt er utarbeidet av helsedirektoratet. For å sikre at produsenter, matvarekjedene og myndighetene jobber sammen mot et bedre kosthold og helse for befolkningen, har vi sammen inngått en intensjonsavtale. Under denne avtalen arbeides det fra alle parter for å redusere andel mettet fett, salt og tilsatt sukker i produkter.

Samtidig arbeides det også for å øke andel fisk, frukt og grønt og fullkorn i kostholdet. For Kavli har vi satt tydelige mål innen de områder som er relevante for våre produkter og jobber aktivt hver dag for å nå disse.