Mattrygghet

Mattrygghet

Som næringsmiddelprodusent har Kavli et betydelig ansvar for å levere trygg mat og arbeidet med dette har høy prioritet i hele organisasjonen.

 

Vi legger stor vekt på at våre produksjonssteder tilfredsstiller et kvalitetssystem på nivå med de beste selskapene i verden.