Kavli eies av Kavlifondet. Det betyr at hver gang du handler et produkt fra Kavli, Q-Meieriene, Korni eller Planti, er du også indirekte med på å støtte forskning, kultur og humanitær virksomhet i inn- og utland.