Kavli Norge sine varemerker strekker seg fra smøreost til pesto.