Kavli er først i Norge med en 100 % resirkulert tube.

Resirkulering

BaconOst-tuben får evig liv ♻️

I 1929 lanserte Olav Kavli verdens første smøreost på tube. Aluminiumstuben har sikret god holdbarhet til smøreosten vår i et århundre snart. I 2022 lanserer vi, som Norges første påleggsprodusent, en 100 % resirkulert tube på vår velkjente BaconOst. Den nye tuben har mange fordeler. Den gir 95 % energibesparelse og 70 % lavere CO2-utslipp. I tillegg får den en mykere hals, som kan gjøre det lettere å klemme ut all osten. Slik unngår vi også unødvendig matsvinn!  

Alle Kavli-tubene kan resirkuleres som metallemballasje og bli til sykkeldeler, hageredskaper og mye mer. Dermed er sirkelen sluttet - og tuben kan leve evig. Det er et godt og viktig tiltak for miljøet. Blir du med på gjenvinningslaget?  

Fra tube til sykkel

Vanlige spørsmål

Tuben som vi i dag bruker på smøreostene våre og Kavli Kaviar er laget av aluminium og kan resirkuleres som metallemballasje for å bli til nye, nyttige ting. Det som er unikt med den 100 % resirkulerte tuben som Kavli BaconOst nå kommer i, er at materialet allerede har blitt resirkulert. Dermed er sirkelen sluttet, og vi kan si at emballasjen er sirkulær.

Først tester vi den nye 100 % resirkulerte tuben på Kavli BaconOst. Hvis alt går etter planen, kan flere av produktene våre etter hvert få den samme emballasjen. 

Aluminiumet i vår 100 % resirkulerte tube kommer primært fra husholdningsavfall (95 %). De resterende fem prosentene kommer fra industriavfall. 

Selve tuben er laget av 100 % resirkulert aluminium. Korken er laget av plast og skal kastes i plastavfallet. 

Det er enormt energikrevende å utvinne ny aluminium. Ved å gjenbruke aluminium som allerede er i omløp, sparer vi faktisk hele 95 % energi. Fordi produksjonen er mindre energikrevende, og fordi aluminiumen i tuben også er lettere, sparer man dessuten inntil 70 % CO2-utslipp.

Aluminium er et fantastisk materiale som kan gjenvinnes i det uendelige og tubens totale klimaavtrykk reduseres betraktelig når vi bruker resirkulert aluminium i den. Tuben kan også resirkuleres som metallemballasje igjen, når maten inni er spist opp. Det er langt mer energikrevende å utvinne ny, eller såkalt jomfrualuminium, sammenlignet med å lage noe nytt av resirkulert aluminium. Faktisk sparer man 95 % energi når aluminium resirkuleres og gjenbrukes. CO2-utslippet reduseres også betydelig.

Når du har klemt ut og spist opp all den gode smøreosten, kaster du korken i plastavfallet og tuben som metallemballasje. Resirkulerer du tuben som metallemballasje kan den gjenvinnes til nye, nyttige ting.   

Ta gjerne en titt på nettsidene til sortere.no, grontpunkt.no og norskmetallgjenvinning.no - der finnes all informasjon du måtte trenge om kildesortering og metallgjenvinning. 

Slik resirkulerer du tuben

Aktuelt