Kavli eies av Kavlifondet

Kavli eies av Kavlifondet

Kavlikonsernet, som O. Kavli er en del av, er det eneste matvarekonsernet i Norge som eies av en allmennyttig stiftelse.

Kavlifondet ble stiftet av Knut Kavli, sønn av konsernets grunnlegger Olav Kavli, i 1962. Alt overskudd som ikke tilbakeføres til konsernet, går til allmennyttige formål.

70 prosent av midlene går til land der Kavli har produksjon, i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia,  mens 30 prosent går til utviklingsprosjekter. Kavlifondet støtter prosjekter innen kultur, forskning og humanitært arbeid. 

Kavlifondets styre avgjør hvilke formål som mottar midlene. Styrets viktigste jobb er å sikre et godt, langsiktig perspektiv som resulterer i størst mulig overskudd til det beste for forbrukere, ansatte og gode formål i inn- og utland.