Slik gikk TV-aksjonen

Dette skal TV-aksjonsmidlene gå til

30. nov. 2018

Gjennom deltakelse i TV-aksjonen har vi i Kavli blitt bedre kjent med Kirkens Bymisjon og deres arbeid for et varmere samfunn. Givergleden har vært enorm og det går mot innsamlingsrekord! Her er bare noen av prosjektene det satses på fremover. 

Alle barn skal med!  

I Bergen alene lever over 4700 barn i fattigdom - det utgjør nesten hvert 13. barn i kommunen. Kirkens Bymisjon har et ønske om at alle barn og unge skal kunne delta på aktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Derfor etablerte de Skattekammeret, et sted hvor barn og unge kan låne sports- og fritidsutstyr helt gratis.

Skattekammeret er etablert i ni byer, og i flere av disse arrangeres også kostnadsfrie kurs og aktiviteter både sommer og vinter. Ved hjelp av TV-aksjonsmidlene kan prosjektet spres til hele tolv nye byer, deriblant ​Bergen, Orkdal, Bærum, Stovner og Fredrikstad.

Skattekammeret skal etableres i 12 nye byer. Det kan bety mindre utenforskap for veldig mange barn og unge. Foto: Kirkens Bymisjon

Veiviser vokser  

Veiviser-prosjektet, som startet i Bergen i 2016 ved hjelp av midler fra Kavlifondet, har som mål å integrere og inkludere innvandrere på en ny og bedre måte. Gjennom grupper på tre, bestående av én nordmann, én erfaren innvandrer og én ny innvandrer, fokuserer man på læring, kultur- og språkutveksling på tvers.

Gruppene møtes tre, fire ganger i måneden i nærmiljøet sitt for å delta på aktiviteter og praktisere norsk. Ideen med "trekantsamarbeidet" er at alle skal føle seg som en ressurs i gruppen.

Suksessprosjektet, som begynte med syv og i dag består av 18 grupper, kan ved hjelp av midler fra TV-aksjonen nå utvides til flere norske byer. Prosjektleder for Veiviser i Bergen, Åse Christiansen, synes det er fantastisk at Veiviser kan videreutvikles og vokse, og sier at de hele tiden får strålende tilbakemeldinger fra deltakerne. 

Francine og Åse fra Kirkens Bymisjon Bergen er prosjektledere for Veiviser. Foto: Kirkens Bymisjon
Francine og Åse fra Kirkens Bymisjon Bergen er prosjektledere for Veiviser. Foto: Kirkens Bymisjon

Bønner som gir mening 

Kaffeprosjektet "BØNNER" startes opp i Bergen våren 2019. Formålet er å skape et tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud for mennesker som av ulike grunner befinner seg langt fra arbeidslivet. Dette kan skyldes utfordringer med psykisk helse, språk, eller langvarig fravær fra arbeidslivet.

Tiltaket rettes primært mot to grupper; unge uføre og unge innvandrere, som vil få arbeidsoppgaver knyttet til pakking, distribusjon og salg av kaffe. Hver deltaker må sette seg individuelle mål, basert på sine behov og motivasjon, med endelig mål om å posisjonere seg bedre for fremtidig arbeid, eller større samfunnsdeltakelse. Økt samfunns- og språkforståelse på tvers av de to gruppene er også en av prosjektets mange potensielt positive synergier.

Kirkens Bymisjon ønsker at inntil 20 personer skal kunne benytte seg av tilbudet i løpet av et år og virksomheten vil få lokaler i Bergen sentrum. 

I 2019 får du kjøpt kaffe, eller "bønner med mening", hos Kirkens Bymisjon i Bergen. Foto: Kirkens Bymisjon
I 2019 får du kjøpt "bønner med mening", hos Kirkens Bymisjon i Bergen. Foto: Kirkens Bymisjon