Kavli på omdømmetoppen

Kavli på omdømmetoppen

20. apr. 2017

Kavli suser inn på omdømmetoppen og ble kåret som det beste matvareselskapet i Norge i knivskarp konkurranse med andre kjente merkenavn.

Omdømmemålingen er gjennomført av Apeland som hvert år viser omdømmet til Norges 50 mest synlige virksomheter.

Folkets favoritt i over 100 år

- Vi er stolte av at forbrukerne har kåret Kavli til selskapet med best omdømme i norsk dagligvare, sier administrerende direktør i Kavli Karl Johan Ingvaldsen.

Han leder et selskap med lang fartstid og han har ansvaret for å videreføre en over 100 år lang tradisjon med å levere folkets favoritter. De fleste kjenner Kavli som selskapet bak verdens første langtidsholdbare smøreost som den dag i dag er en salgsvinner ikke bare i Norge, men også i land som Sverige og Storbritannia.

Eid av en allmennyttig stiftelse

Omdømmemålingen fastsetter virksomhetens omdømmescore basert på tillit, beundring, respekt og følelse for virksomheten. Her scorer altså Kavli best i norsk dagligvare.

I følge Ingvaldsen har fokus i alle år vært å lage gode smakfulle produkter, men det er en ting han tror utmerker seg når det kommer til folks oppfattelse av selskapet han leder.

- Jeg tror at det spesielle eierskapet vårt, hvor overskuddet går til gode formål gjennom Kavlifondet, er med på å gi oss en ekstra betydning som selskap, sier Ingvaldsen.

Kavli er eid av den allmennyttige stiftelsen Kavlifondet. Overskuddet fra Kavli går til gode formål innen forskning, kultur og humanitært arbeid som f.eks Matsentralen som bekjemper matsvinn i Norge og hjelper vanskeligstilte.

Inspirasjon til innovasjon

- Jeg tror helhjertet på at nye forbrukerholdninger til selskaper vokser frem. Både ansatte og forbrukerne vil at virksomheter skal tjene et større formål enn deres produkter. Vi får mange positive tilbakemeldinger på at Kavli er eid av Kavlifondet, sier Ingvaldsen.

Omdømmescoren måler også dimensjoner som produkter og tjenester, samfunnsansvar, arbeidsmiljø, innovasjon, ledelse, etikk og økonomi.

- Med en slik eier i ryggen kan vi tenke langsiktig og ikke føle oss tvunget til å ta snarveier. Det tror jeg forbrukerne har fått med seg og derfor scorer vi også høyt innen disse dimensjonene, sier Ingvaldsen.

På spørsmål om hva en slik toppscore betyr for selskapet svarer Ingvaldsen at dette hovedsakelig er til inspirasjon til videre innsats for å utvikle nye smaksvinnende produkter.