Kavli deler ut støtte lokalt: 25.000 til ungdomsklubb
Kjøpmann hos Rema 1000 Råstølen, Tor Steffen Olaisen (t.v.), er glad for å bidra til å skape lokalt engasjement. Her sammen med Fanabu Beate Flikka, som nominerte vinnerformålet Zinken, og Odd Arne Larsen fra Zinken ungdomsklubb.

Støtte til ungdomsklubb etter nominasjoner fra folk i vest

Siden 1962 har vi i Kavli delt ut hele overskuddet til gode formål. I 2020 inviterer vi for første gang folket til å nominere sine lokale hjertesaker. Møt den første mottakeren, Zinken ungdomsklubb. 

Kanskje har du sett Del med glede-kampanjen på nærbutikken din, når du handler smøreost og melk? Vi har nemlig øremerket en del av overskuddet vårt som vil gå til 12 gode, lokale initiativer som gjør en positiv forskjell i sine nærmiljøer. Hittil har vi mottatt mange verdige nominasjoner, og kampanjen fortsetter gjennom året, men allerede nå har vi valgt ut det første lokale initiativet som vil motta 25.000 kroner i støtte fra oss.

Administrerende direktør i Kavli, Kristine Aasheim, takker Zinken for den viktige jobben de gjør for ungdommen i lokalmiljøet, Fanabu Beate Flikka som nominerte klubben og kjøpmann Tor Steffen Olaisen for engasjementet. 

Til ungdommen

I region vest går Kavlis støtte til en relativt nystartet ungdomsklubb i Bergens største bydel, Fana. Zinken ungdomsklubb ble til i januar 2020, da engasjerte frivillige i bydelen så at noe måtte gjøres for å svare på et konkret behov blant ungdommen, som manglet steder å samles. I Kavli mener vi at det er helt avgjørende at det finnes gode tilbud for alle ungdommer, for å kunne løse store samfunnsproblemer som utenforskap, mobbing, frafall i skolen, psykisk helse og andre utfordringer.

I forbindelse med sjekkoverrekkelsen torsdag 1. oktober, spurte vi initiativtaker bak Zinken, Odd Arne Larsen, hvorfor han sparket i gang klubben, hva støtten fra Kavli skal gå til og hva frivillig innsats betyr for Zinken.

Butikksjef Tor Steffen Olaisen på Rema 1000 Råstølen fikk diplom for å ha vært med på å spre Del med glede-budskapet og skapt lokalt engasjement. Flere av Olaisens kunder nominerte vinnerformålet, Zinken. 

 – Det er så enkelt som at jeg vet at ungdommer trenger et trygt sted å være, og at det ikke kan være bare innenfor idrett. Det er mange ungdommer som faller av idretten i ungdomsskoletiden, og da ønsker vi å være et alternativ til å henge på kjøpesentre, McDonalds eller andre steder de ikke bør oppholde seg for mye på fritiden. Ellers er Zinken ungdomsklubb nå et samarbeidsprosjekt mellom flere lokale aktører, som Råstølen Velforening, Fana Røde Kors, IL Bjarg og Fana IL. Dette utvidede samarbeidet er helt essensielt for at vi klarer å holde et slikt stort arrangement i gang, forteller Larsen.

Gratis mat, gaming og gøye aktiviteter

Zinken arrangeres hver fredag kveld i Zinken Hopp Idrettshall, for ungdomsskoleelever i åttende til tiende trinn. Frivillige voksne eller eldre ungdommer er til stede for å gjøre klubben til en trygg havn for alle som ønsker å henge der. Larsen forteller at klubben har mellom 150 og 200 besøkende hver eneste fredag.

- Vi tilbyr gratis hotdog og saft til alle og prøver å gjøre noe spesielt en fredag i måneden. Vi har hatt breakdance og kickboxing og tenker litt på yoga også. Hver fredag etter at de har spist i foajéen, går ungdommene videre inn i hallen hvor de kan spille bordtennis, basketball, fotball på småmål, volleyball eller skli rundt på saccosekker. Det er også et gamingrom i hallen, og vi har oppgradert det trådløse nettet slik at opptil 300 ungdommer kan henge og chille på nett, uten at det oppleves tregt. Det tror vi er noe av suksessen bak klubben.

Med støtten fra Kavli vil Zinken kjøpe inn mer utstyr til hallen.

- Vi vil også bruke pengene til å finne på noe ekstra gøy en fredag i måneden, sier han.

Møter ikke mor og far her

Zinkens initiativtaker mener at antallet besøkende er et bevis på hvor viktig slike ungdomsklubber er.

- Ungdommen trenger et trygt sted å møtes hvor de kan være seg selv. Vi er bevisste på at de voksne som er frivillige hver fredag ikke er foreldre til ungdommen i målgruppen. Man skal ikke være nervøs for å møte mor, far eller venners foreldre. De fleste unge er greie av natur, og det er viktig å gi de en annen mulighet enn å gå og drive dank. Dersom noen gjør det lenge nok, kan de til slutt finne på ting som går over en grense, uten at det i utgangspunktet er vondt ment. Vi må gi dem en mulighet til å unngå dette.

Frivillig innsats alfa omega 

For å få til alt det gode arbeidet for og med ungdommen, er Zinken helt avhengige av folk som vil dele av seg selv og sin tid.

– Frivillig innsats betyr alt for Zinken Ungdomsklubb. Med det omfanget klubben har fått, trengs det mange ressurspersoner. Heldigvis finnes aktører som Kavli som ser hvor viktig dette er og bidrar på en måte som gjør at flere frivillige vil få øynene opp for jobben som gjøres, sier Larsen.

Vil du være frivillig hos Zinken noen fredager? Kontakt zinkenung@gmail.com med aktuelle datoer, så hører du fra dem.