1 million fra Kavli til Matsentralen Vestland

1 million fra Kavli til Matsentralen Vestland i 2020

11. jun. 2020

Hele overskuddet fra Kavli-produkter deles ut til gode formål som Matsentralen. I en tid der stadig flere i Norge trenger mathjelp, gjør midlene fra Kavli det mulig å sikre videre drift av Matsentralen.

Med overskuddet fra Kavli har Kavlifondet bidratt til etablering av åtte matsentraler i Norge, og er dermed en av deres viktigste satsninger. I april delte Matsentralene ut mat tilsvarende 720 000 måltider, noe som gir en økning på 72 % sammenlignet med samme måned i fjor.

Ifølge daglig leder for Matsentralen Vestland, Monica R-M Fuhr, er tildelingen fra Kavlifondet med på å muliggjøre alt det gode arbeidet som de gjør. 

– Matsentralene er avhengig av gode støttespillere for at vi skal kunne drive vårt arbeid. For Matsentralen Vestland har tildelingen fra Kavlifondet bidratt til å sikre sentralens videre drift. Vi opplever en stadig økende etterspørsel etter mat til vanskeligstilte og vårt fokus fremover blir derfor å videreutvikle sentralen, slik at vi kan hjelpe enda flere mennesker og bidra til at matsvinnet i fylket reduseres ytterligere, sier hun. 

Et bidrag i matsvinnkampen

I fjor omfordelte Matsentralen Vestland mer enn 400 tonn overskuddsmat til 16 kommuner i fylket.

- De gjør en strålende innsats både for vanskeligstilte mennesker, mat og miljø. Som en lokal aktør i matvarebransjen er det ekstra fint for oss i Kavli å kunne bidra til kampen mot matsvinn gjennom bred støtte både til Matsentralen her i vest og andre Matsentraler i landet, sier administrerende direktør i Kavli, Kristine Aasheim.

Administrerende direktør i Kavli Norge, Kristine Aasheim
Takket være forbrukere som handler smøreosten deres, kan Kavli dele ut hele overskuddet til gode formål. Avbildet er administrerende direktør i Kavli, Kristine Aasheim.

Heftig økning etter korona

Cristiano Aubert er styreleder i Matsentralen Norge. Han forteller om betydelig økning i pågangen siden midten av mars.

- Ser man på snittet for de siste 10 ukene, fra uke 12 til 22, har vi en 24 % økning i mengde mat delt ut sammenlignet med månedene før koronautbruddet. Det er en heftig vekst, sier han.

Det er vanskelig å spå hvordan den langsiktige effekten av korona blir, derfor har de aldri vært så usikre på tallene som nå.

- Vi vet ikke sikkert hvordan behovet kommer til å være etter at samfunnet er åpnet igjen, hvor mange nye mennesker som behøver hjelp fra oss og de ideelle organisasjonene som vi samarbeider med. Det som er viktig nå, er at vi hiver oss rundt og gjør grep for å ha et fullverdig tilbud til alle som henter mat hos oss. Både Bergen og Oslo er i gang med et pilotprosjekt hvor et eksternt kjøkken lager porsjonsmat basert på overskuddsmat vi har på lager. Kavlifondet er også inne og støtter denne piloten gjennom Matsentralen Norge.

Hverdagshandel og gode handlinger

– Mange vet ikke at det de gjør hver dag, er med på å gi andre en bedre hverdag. Tenk at en så enkel handling som å kjøpe smøreost fra Kavli på butikken kan skape store, positive ringvirkninger, sier Aasheim i Kavli.

I tillegg til å være en økonomisk støttespiller, har Kavli hatt ansatte i arbeid hos Matsentralen Oslo. Med det interne prosjektet «Delaktig», hvor Kavli-medarbeidere får arbeide og delta aktivt hos de gode formålene, vil de styrke den interne stoltheten.  

Kavli-ansatte arbeider på matlageret hos Matsentralen Oslo, sammen med daglig leder Cristiano Aubert
Linda Instanes (til venstre) og Maria Lindøe-Andersen fra Kavli sorterer overskuddsmat på lageret til Matsentralen Oslo sammen med daglig leder Cristiano Aubert. 

- Besøket hos Matsentralen Oslo i høst var startskuddet for «Delaktig». To av våre medarbeidere hadde en full arbeidsdag hos dem og var blant annet med på å sortere og dele ut overskuddsmat til ideelle organisasjoner. I februar var vi delaktige hos Robin Hood Huset i Bergen, og hvis situasjonen tillater det ønsker vi å være delaktig hos to nye prosjekter i løpet av 2020. Vi tror at det er noe helt eget for de ansatte å få lov til å være med å bidra direkte for dem som trenger det og som får støtte gjennom eieren vår Kavlifondet, forklarer Aasheim.