Hos PitStop ruster man ungdom for livet. De unge får tildelt en rekke mestringsverktøy som skal gjøre dem mer robust i møte med livet generelt og skole og arbeid spesielt
PitStops målsetting er å få 10.000 unge ut i jobb eller utdanning innen de neste ti årene. Foto: Jøran Ingvaldsen.

Bekjemper ungt utenforskap med unik livsmestringsmodell

PitStop vil hjelpe tusenvis av ungdom med psykiske helseutfordringer tilbake på skolebenken, eller inn i arbeidslivet. Gjennom en skreddersydd livsmestringsmodell blir sårbar ungdom rustet med verktøyene som trengs for å håndtere motgang. 

Annette Lilletvedt startet PitStop i 2016, etter å ha arbeidet flere år i politiet og vært tett på utsatt ungdom som ofte havnet mellom flere stoler.

– Å erfare fortvilelsen som mange av disse kjente på, gjorde inntrykk på meg. Jeg var selv en utrygg ungdom som strevde med mye indre kaos. I mange år har jeg brukt tid og krefter på å finne gode verktøy og livsmestringsstrategier, og fått erfare at slike verktøy er til stor hjelp. Å få dele verktøykassen med ungdommer som i dag trenger en ny start, er utrolig meningsfullt, forklarer Lilletvedt.

En PitStop-ungdom lager mat med en kjøkkensjef. Rundt 80 % av ungdommen som deltok i PitStops pilotprosjekt mellom 2016 og 2019 kom seg tilbake i skole, arbeid eller annen tilrettelagt aktivitet.

Rundt 80 % av ungdommen som deltok i PitStops pilotprosjekt mellom 2016 og 2019 kom seg tilbake i skole, arbeid eller annen tilrettelagt aktivitet. 

Vil hjelpe 10.000 innen 10 år

Ifølge Lilletvedt handler PitStop i bunn og grunn om å ruste ungdom for livet. Navnet gjenspeiler den grunnleggende ideen om at unge raskt får komme inn i et apparat som gir intensiv hjelp via et bredt team av mestringshjelpere, før de ledes tilbake på sporet av skole og arbeid.

- Jeg liker veldig godt å bruke bilmetaforen. Mange av ungdommene som kommer til oss, har møtt veggen. Over tid har de gjerne kjempet mot flere tunge utfordringer som de til slutt ikke klarer å håndtere, og de får en bråstopp i livet. Når de kommer til PitStop sliter de ofte med troen på seg selv, andre eller egen fremtid. Hos oss får de hjelp til en ny start. De får tildelt en rekke mestringsverktøy som skal gjøre dem mer robust i møte med livet generelt og skole og arbeid spesielt. Det synes jeg er en fin måte å beskrive oss på.

Av rundt 100 ungdommer som deltok i PitStops pilotprosjekt i Hordaland fra 2016 til 2019, kom hele 80 prosent seg tilbake i skole, arbeid eller annen tilrettelagt aktivitet. Resultatene vakte oppsikt både lokalt og nasjonalt, og bidro til at PitStop ble inkludert i statsbudsjettet for både 2020 og 2021.  

I 2020 ble en ny PitStop-arena etablert i Bergen og høsten 2021 står Oslo for tur. Den sosiale entreprenøren ønsker å etablere til sammen 20 lokale PitStop-arenaer rundt i landet.

- 120.000 ungdommer står ifølge NAV utenfor skole og arbeid, og nesten like mange dropper ut av skolen i dag som for 15 år siden. Vår erfaring er at ikke alle disse kan sluses gjennom den samme A4-modellen som skolesystemet i dag leverer. Sårbare og utsatte unge trenger romsligere rammer og flere voksne tettere på. Det er denne tilretteleggingen vi gjør mulig via våre alternative mestringsarenaer. PitStops målsetting er å få 10.000 unge ut i jobb eller utdanning innen de neste ti årene, sier Lilletvedt.

High five mellom en ungdom og en PitStop-medarbeider! Hos PitStop får ungdommen tildelt en rekke mestringsverktøy som skal gjøre dem mer robust i møte med livet generelt og skole og arbeid spesielt.

High five! Hos PitStop får ungdommen tildelt en rekke mestringsverktøy som skal gjøre dem mer robust i møte med livet generelt og skole og arbeid spesielt.

Hjerte for unge i faresonen

Livsmestringsmodellen deres er i kontinuerlig utvikling og har vært finjustert helt siden oppstarten i 2015. Modellen er basert på tre grunnleggende trappetrinn; avklare, motivere og kvalifisere. Med en kombinasjon av fagfolk og frivillige med hjerte for unge i faresonen, kan PitStop tilby god og tett oppfølging.   

- Ungdommene som dropper ut har ofte møtt mange nederlag og har behov for å oppleve mestring. Vi bruker derfor tid på grunnmursarbeidet, på å gi de unge et fundament i livet. Du kan ikke begynne å jobbe på taket og pipen før grunnmuren er på plass. Får man verktøy for å mestre livet, mestrer man også skole og arbeid, avslutter Lilletvedt.

Kavlifondet støtter PitStops arbeid med 1,5 millioner kroner i perioden 2019 til 2021. PitStop har tidligere mottatt støtte også fra de ansatte i Kavli, gjennom den årlige utdelingen av ansattgavene hvor organisasjoner nomineres og stemmes frem av Kavli-medarbeiderne.

Les mer om PitStops inkluderingsarbeid her.