Kavli deler ut hele overskuddet til gode formål. - Samfunnsansvar ligger i vårt DNA, sier administrerende direktør Kristine Aasheim.

Samfunnsansvarsprisen 2020: Pallplassering for Kavli

Torsdag 15. oktober delte Dagligvareleverandørene (DLF) ut samfunnsansvarsprisen og Kavli var en av tre finalister: – Alt vi gjør, gjør vi for gode formål. Samfunnsansvar ligger i vårt DNA, sier administrerende direktør.

Prisen ble delt ut på DLFs høstmøte, hvor ledere fra handelen, dagligvare- og serveringsbransjen møtes. Hvert år deler DLF ut tre høythengende bransjeutmerkelser til sine medlemsbedrifter: Merkevareprisen, Innovasjonsprisen og Samfunnsansvarsprisen.

Markedsdirektør Gudfinna Traustadottir (t.v.) og administrerende direktør Kristine Aasheim i Kavli er stolte over å ha vært finalist til DLFs Samfunnsansvarspris. De håper at det vil gjøre enda flere klar over at hele Kavlis overskudd deles med gode formål.

Kavli var nominert i sistnevnte kategori sammen med TINE og HOFF, og det var TINE som stakk av med prisen. Utmerkelsen går til en aktør som inspirerer resten av bransjen gjennom å ta et betydelig samfunnsansvar innenfor områder som sosialt engasjement og miljø og klima. Ifølge juryen vant TINE Samfunnsansvarsprisen for sitt bærekraftarbeid.

- Vi gratulerer TINE så mye med utmerkelsen, sier Kristine Aasheim, administrerende direktør i Kavli.  

Kavli og Aasheim er godt fornøyd med pallplasseringen.

- Vi har delt overskuddet med glede i nesten 60 år, og den interne stoltheten er allerede stor, men det er klart at en slik finaleplass er med på å styrke stoltheten ytterligere. Det er en bekreftelse på at vi ikke bare inspirerer andre bransjeaktører, men også at arbeidet med å skape verdier for gode formål blir kjent for flere.

Hun trekker frem bredden i samfunnsansvaret deres som en mulig grunn til at Kavli var en av årets finalister.

-  Internprosjektet vårt Delaktig er et godt eksempel. Der lar vi våre ansatte arbeide hos prosjekter som vi støtter gjennom Kavlifondet. Nytt av i år er dessuten at vi deler ut midler til lokale ildsjeler og initiativer, som gjør en positiv forskjell i nærmiljøet. Disse velges ut basert på folks nominasjoner av sine hjertesaker.

Har delt alt siden 1962

Kavli er det eneste matvarekonsernet i Norge som eies av en allmennyttig stiftelse, Kavlifondet, og arbeidet med å formidle det unike eierskapet begynte for fullt i 2019.

- De siste par årene har vi gjort en omfattende jobb for at flere skal få vite at vi deler ut hele overskuddet vårt til gode formål gjennom Kavlifondet. Siden arbeidet startet, har mer enn en halv million flere nordmenn blitt kjent med vår misjon. At folk der ute er med på å dele med andre, gjennom noe så enkelt som innkjøp av smøreost på butikken, er ganske unikt. Vi pleier å si at det du gjør hver dag, er med på å gi noen andre en bedre hverdag.

I fjor alene delte matvareselskapet ut nærmere 100 millioner kroner.

- Vi tar samfunnsansvar gjennom vår støtte til flere titalls prosjekter i inn- og utland, som på hver sine måter bidrar positivt i kampen mot ulike samfunnsutfordringer som matsvinn og utenforskap, bedre folkehelse eller hjelp til vanskeligstilte, forklarer Aasheim.