Møt noen av de gode formålene

Hos PitStop ruster man ungdom for livet. De unge får tildelt en rekke mestringsverktøy som skal gjøre dem mer robust i møte med livet generelt og skole og arbeid spesielt

Bekjemper ungt utenforskap med unik livsmestringsmodell

PitStop vil hjelpe tusenvis av ungdom med psykiske helseutfordringer tilbake på skolebenken, eller inn i arbeidslivet. Gjennom en skreddersydd livsmestringsmodell blir sårbar ungdom rustet med verktøyene som trengs for å håndtere motgang. 

En gjeng med unge gutter på Guttas Campus i 2018

Løfter unge gutter som strever med skolen

05.11.19

Kan gutter med store faglige utfordringer på kort tid forbedre resultatene sine? Ja, forteller erfaringene fra prosjektet Guttas Campus oss.

Barn og unge i Kulturhjerte danser på scenen. Fotografi av Torbjørn Olsen, GD.

Skaper tilhørighet gjennom teater

06.11.19

Kulturhjerte er en møteplass for barn og unge som retter seg både mot flyktninger og barn som er født i Norge. Ved hjelp av språk- og kulturdeling skaper de hvert år en festforestilling full av lidenskap og talent.

Barn i Nepal får støtteundervisning fra talentfull, lokal ungdom, ved hjelp av den danske organisasjonen Changing Stories

Hjelper barn i Nepal å fullføre skolen

05.11.19

Den danske organisasjonen Changing Stories' arbeid er tuftet på ideen om at sosiale og økonomiske forskjeller minker når vi investerer i barns utdannelse. 

Historier verdt å dele