Den visuelle identiteten skal understreke særpreget til merkevarene ved å fremheve de stemninger og opplevelser merkevarene skal stå for. Hovedelementene i den visuelle identiteten er logo og designelementer, farger, typografi og bildestil. Disse elementene skal gjøre den enkelte merkevare tydelig og gjenkjennelig i markedet.

Finn det du trenger i vårt digitale mediearkiv. Her vil du finne bilder av alle våre produkter i to hovedkategorier, standardbilder og miljøbilder. Bildene finnes i to formater, lavoppløst for kontormiljø og høyoppløst for trykksak.

Lavoppløst inneholder lett håndterlige bilder som egner seg best til PC bruk (presentasjoner osv.) Høyoppløst format tilpasset bruk i trykksaker. Der vil du finne ferdige bilder i dypet CMYK format.

Som bruker må du registrere deg med navn, firma og epostadresse. Du vil så kunne opprette eget brukernavn og passord og ha full tilgang til alle bildene.

MEDIEARKIV