Kavli's Hummus

Ideen kommer fra at jeg er vegitariansk. Den vil falle i smak for veggitarianere. Spesielt de med indisk bakgrunn

0
SS
Sasha