Konkurranseregler sMAKSrik reise

Konkurranseregler sMAKSrik reise – Kampanjekonkurranse sMAKSrik turne 2018

Arrangør: O. Kavli AS

Avtalen gjelder mellom: O. Kavli AS og kampanjedeltakere.

Aksept av vilkår og betingelser: Informasjon om kampanjen er en del av kampanjevilkårene. For å delta i kampanjen må man akseptere vilkårene. Arrangøren kan avslå deltakelse fra deltakere som ikke oppfyller vilkårene.

KONKURRANSEPERIODE

07.mars 2018 til 15.august 2018.

HVORDAN DELTAR DU

Du må være fylt 18 år, eller ha samtykke fra foreldre/foresatt. Deltakere må være bosatt i Norge.
Ansatte og ansattes nærmeste familie i Q-Meieriene og O. Kavli kan delta, men ikke vinne premier.
Deltakelse skjer på www.kavlismaksrik.no. Det er ingen kjøpsbetingelser.

Deltakere legger inn ønsket reisedestinasjon for smaksreise, begrunnelse for hvorfor, samt hvem man vil reise med på Kavlis nettside som beskrevet over.

Deltakere har kun mulighet til å melde seg på konkurransen en gang.

Deltakere i konkurransen om å vinne et reisegavekort til en smaksreise på kroner 10 000 per deltager legger ønsket reisedestinasjon på www.kavlismaksrik.no. Det er ingen kjøpsbetingelser.

VINNERE:

Etter kampanjens slutt 15.august 2018 trekkes det ut 2 stk. vinnere som vinner et reisegavekort på kroner 10 000 hver blant dem som har deltatt i konkurransen i løpet av kampanjeperioden.

Vinnere vil få et reisegavekort på kroner 10 000. Opphold utover kroner 10 000 må dekkes av vinnerne selv.

Alle som har sendt inn ønske om smaksreisedestinasjon, hvorfor man vil reise dit, og hvem man ønsker og ta med seg med i trekningen av 2 stk. reisegavekort på kroner 10 000. Vinneren trekkes etter 15. august.

Personvern

Du må oppgi ditt navn, telefonnummer, mailadresse og adresse når du registrerer deg for å delta i konkurransen. Ved å akseptere disse konkurransereglene samtykker du i at O. Kavli AS kan behandle dine personopplysninger i forbindelse med konkurransen. Registrerte personopplysninger vil kun benyttes i forbindelse med administrasjon av konkurransen, og behandles i samsvar med reglene i personopplysningsloven. Alle personopplysninger slettes umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet. 

Annet

Deltakere som bryter konkurransereglene, jukser eller prøver å manipulere nettsiden, kan automatisk og uten forvarsel bli ekskludert fra videre deltagelse.

O. Kavli AS tar intet ansvar for trykkfeil eller utilsiktede misforståelser.

Vinnere av smaksreise-gavekort oppfordres til å ta 5 forskjellige miljø-bilder med produktene i smaksrik-serien mens vinneren er på smaksreise. Bildene sendes på mail til O. Kavli AS som kan bruke disse i sin markedsføring av produktene.

Kontaktperson: Ann Kristin Vinje Thomassen, Produktsjef O. Kavli AS, ann.kristin.vinje@kavli.no