Råvarer, emballasje og produkt

Som leverandør av matvarer har Kavli et ansvar for å bidra til et sunt og variert kosthold og en bærekraftig råvareproduksjon. Kavli tar derfor hensyn til dette ved utvikling av nye og eksisterende produkter. Vi lytter til hva kundene og forbrukerne mener og tar hensyn til deres holdninger og ønsker.

Mattrygghet

Som Næringsmiddelprodusent har Kavli et betydelig ansvar for å levere trygg mat og arbeidet med dette har høy prioritet i hele organisasjonen.

Vi legger stor vekt på at våre produksjonssteder tilfredsstiller et kvalitetssystem på nivå med de beste selskapene i verden.