Råvarer, emballasje og produkt

Råvarer, emballasje og produkt

Som leverandør av matvarer har Kavli et ansvar for å bidra til et sunt og variert kosthold og en bærekraftig råvareproduksjon. Kavli tar derfor hensyn til dette ved utvikling av nye og eksisterende produkter. Vi lytter til hva kundene og forbrukerne mener og tar hensyn til deres holdninger og ønsker.

Råvare policy:

• GMO: Kavli benytter ikke ingredienser som stammer fra genetisk modifiserte organismer (GMO). Vi har strenge regler med hensyn til spesifisering av ingredienser, og stiller strenge krav til våre leverandører. 

• Palmeolje: Kavli har ingen produkter som inneholder palmeolje. 

• Soya: Flere steder har dyrkingen av soya ekspandert på bekostningen av unike naturområder, særlig i Brasil. Kavli ser at å fremstille produkter som inneholder soya, betyr at vi også må ta ansvar for vår del av soya-forbruket. Vi har som målsetting å kun bruke soya som er dyrket i samsvar med miljømessige og etiske vurderinger i henhold til RTRS (RoundTableResponsibleSoy).

• Bestrålt materiale Vi benytter ikke bestrålte ingredienser i våre produkter.

Råvare og emballasje kontroll:

Kavli har spesifikke krav for mottak og kontroll av alle råvarer og emballasje som vi benytter. Kravene definerer hvilke rutiner som skal gjennomføres for å sikre at vi opererer i tråd med gjeldende lover, og at produktsikkerhet og kvalitet ikke forringes gjennom feil materialbruk eller bruk av dårlige materialer i vår produksjon.

Produksjonsstedene gjennomfører en dokumentert risikovurdering av hver råvare eller råvaregruppe og innpakning for å identifisere mulige trusler for produktsikkerhet, lovlighet og kvalitet. I dette arbeidet vurderes faren for forurensning, allergener, fremmedlegemer, mikrobiologiske og kjemiske forhold og muligheten for at produktet er forfalsket eller at man er utsatt for svindel.

Leverandørkontroll:

Alle Kavlis virksomheter har en effektiv godkjenningsrutine og overvåkingssystem av  leverandører. Dette er for å sikre at potensiell risiko i forhold til ekthet, kvalitet og lovlighet på sluttproduktet, fra råvare til ferdig innpakning, identifiseres og håndteres for å minimere eventuell fare for forbrukeren.