Del med glede

Siden vi eies av Kavlifondet, deler vi ut hele overskuddet vårt til gode formål. Det har vi gjort siden 1962. Alt sammen.

Nå deler vi ut over 100 millioner kroner i året. Det er en historie verdt å dele.

Men ingenting av dette er mulig uten deg. Hver gang du handler noe fra Kavli er du også en del av det.

Det du gjør hver dag, er med på å gi noen andre en bedre hverdag.

Kavli - Del med glede.

Historier verdt å dele

Changing Stories hjelper barn i Nepal å fullføre skolegangen. 

Guttas Campus gir selvtillit og resultater! 

På Pusterommet får kreftrammede hjelp til trening som en del av behandlingen.

Språk- og kulturutveksling blant barn gir festforestilling! 

Les mer om prosjektene

Hjelper barn i Nepal å fullføre skolen

5. nov. 2019

Den danske organisasjonen Changing Stories' arbeid er tuftet på ideen om at sosiale og økonomiske forskjeller minker når vi investerer i barns utdannelse. 

Løfter unge gutter som strever med skolen

5. nov. 2019

Kan gutter med store faglige utfordringer på kort tid forbedre resultatene sine? Ja, forteller erfaringene fra prosjektet Guttas Campus oss.

Vil gi alle kreftsyke Pusterom

9. nov. 2019

Aktiv mot kreft vil at alle kreftsyke skal få bedre behandling og livskvalitet gjennom tilpasset trening. Med forskning som Kavlifondet støtter kommer de nærmere målet om at “Pusterom” skal bli en del av all kreftbehandling.

Skaper tilhørighet gjennom teater

6. nov. 2019

Kulturhjerte er en møteplass for barn og unge som retter seg både mot flyktninger og barn som er født i Norge. Ved hjelp av språk- og kulturdeling skaper de hvert år en festforestilling full av lidenskap og talent.