Daglig leder i Aktiv mot kreft, Helle Aanesen, daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen og forsker Elisabeth Edvardsen som er neste forsker som har fått stipend av Aktiv mot kreft og Kavlifondets samarbeid. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Vil gi alle kreftsyke Pusterom

9. nov. 2019

Aktiv mot kreft vil at alle kreftsyke skal få bedre behandling og livskvalitet gjennom tilpasset trening. Med forskning som Kavlifondet støtter kommer de nærmere målet om at “Pusterom” skal bli en del av all kreftbehandling.

Aktiv mot kreft ble etablert av Helle Aanesen og avdøde Grete Waitz i 2007 med mål om å få fysisk aktivitet inn som en del av behandlingstilbudet for kreftsyke.I tillegg til å etablere treningssentre ved norske kreftsykehus, kalt Pusterom, støtter de forskning på effekten av fysisk aktivitet for kreftpasienter, både i Norge og USA.  

– Museforsøk har vist at veksthastigheten til enkelte kreftsvulster reduseres like mye med fysisk aktivitet som med cellegift, og igjen at kombinasjonen av fysisk aktivitet og cellegift gir bedre effekt enn cellegift alene, forteller Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot kreft.
– Det kan gi en pekepinn på at fysisk aktivitet ikke bare bidrar til økt livskvalitet for kreftpasienter, men at det også kan være reell medisin mot selve kreften, fortsetter hun.
Forskning viser også at fysisk aktivitet kan være positivt for de aller fleste kreftpasienter. Det kan gi økt utholdenhet, styrke og overskudd, og kanskje viktigst av alt; bidra til å bygge mestringsfølelse.

Aktiv mot kreft har så langt etablert 16 Pusterom ved norske sykehus. Pusterommene er treningssentre hvor kreftsyke kan trene under og etter behandling, under kyndig veiledning og i trygge rammer.

Håper mer forskning kan gi flere Pusterom 

Kavlifondets støtte til Aktiv mot kreft går til forskningsprosjektet «The Exercise Oncology Research Program», som ledes av verdensledende forskere ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) i New York City. Prosjektet har som mål å undersøke og avdekke hvilke svulster som påvirkes av fysisk aktivitet.

Aktiv mot kreft håper at forskningen som utføres ved MSKCC på fysisk aktivitet som kreftbehandling, kan bidra til at flere kreftpasienter i Norge får tilbud om treningssentre som Pusterommet. 

Målet er, ifølge Aanesen, at samtlige kreftsykehus i landet skal få et slikt tilbud, som har høstet bred anerkjennelse i det norske kreftforskningsmiljøet.

Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet. Bildet viser daglig leder i Aktiv mot kreft, Helle Aanesen, daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen og forsker Elisabeth Edvardsen som har fått stipend gjennom Aktiv mot kreft og Kavlifondets samarbeid.