En gjeng med unge gutter på Guttas Campus i 2018

Løfter unge gutter som strever med skolen

5. nov. 2019

Kan gutter med store faglige utfordringer på kort tid forbedre resultatene sine? Ja, forteller erfaringene fra prosjektet Guttas Campus oss.

Gjennom et intensivt 13-dagers sommerprogram får unge gutter som opplever skolen som utfordrende oppleve unikt fellesskap og læring. De veiledes og motiveres til å forbedre seg faglig, men også sosialt og personlig.

– Guttas Campus skal være begynnelsen på̊ guttenes læringsreise mot nye horisonter. Med andre ord er det den langsiktige innsatsen som teller om utbytte fra det intensive læringsforløpet skal ha varig effekt. Målet er at guttene skal lære å ha tro på egne krefter. Gutta må̊ jobbe beinhardt og fokusert – selv når det blir vanskelig og de møter motgang, forteller daglig leder i Guttas Campus, Omar Mekki.

To smilende gutter på Guttas Campus i Oslo

Daniel (t.v.) deltok på læringscampen i 2019. - Da jeg kom til Guttas Campus hadde jeg rundt 40 ord i minuttet, nå fikk jeg 100 ord i minuttet, sier Daniel, om egen forbedring i lesning etter læringscampen. Foto: BT Stokke. 

Motiverende mentorordning

Prosjektet har som mål å motivere gutter til å fullføre videregående skole. I etterkant av læringscampen følges de opp gjennom en langvarig mentorordning som skal støtte og inspirere dem gjennom 10. klasse, og inn i halve 1. klasse på videregående. 

I 2018 deltok 30 gutter i pilotprosjektet Guttas Campus. Guttene ble testet i skriving, regning og lesing både i forkant og på siste dag av campen. Daglig leder Omar Mekki kunne dele kjempefine fremgangsresultater for guttene i alle de tre nevnte fagene:

• 51 prosent riktige besvarelser i oppgaver innen skriving, mot 29 prosent før.

• 62 prosent riktige besvarelser i oppgaver innen lesning, mot 36 prosent før.

• 54 prosent riktige besvarelser i oppgaver innen matematikk, mot 35 prosent før.

Bare én vei herfra

– Vi oppmuntrer gutter som er i fare for å falle ut av skolen til å ta hoppet inn i det ukjente. Når de har landet på̊ «bunnen» med sine utfordringer, er det bare en vei i deres personlige læringsreise, og det er oppover, sier Mekki.

Kavlifondet bidro til at 46 gutter i Oslo kunne bli med i Guttas Campus med oppstart og læringscamp i juni. Også blant dem var resultatene svært gode. Nå støtter Kavlifondet et nytt kull i Oslo i 2020 og utvidelse av tilbudet til Hordaland.

– Støtten fra Kavlifondet gjør det mulig for oss å drive dette spennende prosjektet videre til glede for Norges fremtid, forteller en entusiastisk daglig leder.

46 gutter deltok på Guttas Campus læringscamp i Oslo i 2019

46 gutter fra Oslo deltok på Guttas Campus' intensive læringscamp i 2019. Foto: BT Stokke 

Besøk gjerne Kavlifondets hjemmeside for å lese mer om alle de andre prosjektene vi også støtter.