Barn i Nepal får støtteundervisning fra talentfull, lokal ungdom, ved hjelp av den danske organisasjonen Changing Stories

Hjelper barn i Nepal å fullføre skolen

5. nov. 2019

Den danske organisasjonen Changing Stories' arbeid er tuftet på ideen om at sosiale og økonomiske forskjeller minker når vi investerer i barns utdannelse. 

– Vårt oppdrag er at barn som vokser opp i Nepal får muligheten til å skape et bedre liv for seg selv enn det de kom fra. Vi tror at denne reisen starter med å lære å lese, skrive og gjøre matte, og kanskje viktigst av alt, lære å tro på seg selv, forteller grunnlegger av Changing Stories, René Jøhnke.

Nepal er Asias fattigste land og mange barn får lite, eller ingen skolegang. Ifølge tall fra Nepalske myndigheter slutter i overkant av en tredjedel av alle barn i den offentlige skolen før de har gjennomført 10. klasse, og for barn som faller tidlig av i undervisningen er det sjeldent mulig å hente seg inn igjen. 

Med støtte fra Kavlifondet har Changing Stories imidlertid hjulpet rundt 300 skoleelever å ta igjen tapt skolegang, gjennom intensiv støtteundervisning før, eller etter skoletid.

Får realisere potensialet sitt

I et eget «fellesskapsprogram» får lokal ungdom kursing av Changing Stories. Etter endt opplæring blir de kursledere og står for barnas støtteundervisning. Dermed gir prosjektet også talentfull og ambisiøs ungdom mulighet til å utvikle seg personlig og profesjonelt.

–  Støtten fra Kavlifondet legger grunnlaget for fremtidige oppgraderinger som vil kunne bidra til å endre historien til tusener av elever som sliter i Nepals offentlige skole, sier Jøhnke. 

Elevene i programmet settes sammen basert på læringsnivå i stedet for aldersnivå – et tiltak som har vist seg effektivt for å holde flere barn på skolebenken. I tillegg måler Changing Stories elevenes progresjon, og en randomisert kontrollstudie har vist at kursene kan ha betydelig innflytelse på elevenes læringsnivå. 

Elevenes foreldre er også aktivt engasjert og får støtte til å bidra til barnas læring hjemme. Jevnlige hjemmebesøk og foreldremøter gjennom hele kursperioden er også en del av programmet.

Les gjerne mer om Changing Stories her. 

Workshop hvor lokal ungdom trenes til å undervise barna i grunnleggende fag som skriving, lesing og regning.
Alle foto: Ananta Poudel/Changing Stories.

Du kan også besøke Kavlifondets hjemmeside for å lese mer om alle de andre prosjektene vi støtter.