Fra Guttas Campus sin læringscamp i Oslo i 2019.
Fra Guttas Campus sin læringscamp i Oslo i 2019. Etter campen følges de opp gjennom et mentorprogram i 10. klasse, og halve 1. klasse på videregående skole.

Guttas Campus motiverer unge gutter til å fullføre skolen

Kan gutter med store faglige utfordringer på kort tid forbedre resultatene sine? Ja, forteller erfaringene fra prosjektet Guttas Campus oss.

Gjennom et intensivt to-ukers sommerprogram får unge gutter som opplever skolen som utfordrende oppleve unikt fellesskap og læring. De veiledes og motiveres til å forbedre seg faglig, men også sosialt og personlig.

Guttas Campus Oslo-kullet 2021

Guttas Campus, Oslo-kullet i 2021. 

– Guttas Campus skal være begynnelsen på̊ guttenes læringsreise mot nye horisonter. Med andre ord er det den langsiktige innsatsen som teller om utbyttet fra det intensive læringsforløpet skal ha varig effekt. Målet er at guttene skal lære å ha tro på egne krefter. Gutta må̊ jobbe beinhardt og fokusert, selv når det blir vanskelig og de møter motgang, forteller daglig leder i Guttas Campus, Omar Mekki.

Motiverende mentorordning

Prosjektet har som mål å motivere gutter til å fullføre videregående skole. I etterkant av læringscampen følges de opp gjennom en langvarig mentorordning som skal støtte og inspirere dem gjennom 10. klasse, og inn i halve 1. klasse på videregående. 

I 2018 deltok 30 gutter fra Oslo i pilotprosjektet Guttas Campus. Guttene ble testet i skriving, regning og lesing både i forkant og på siste dag av campen. Daglig leder Omar Mekki kunne dele kjempefine fremgangsresultater for guttene i alle de tre nevnte fagene. Siden den gang har Guttas Campus utvidet tilbudet til Vestland, og i 2022 starter de også opp i Harstad. 

Daniel (t.v.) deltok på læringscampen i 2019. - Da jeg kom til Guttas Campus hadde jeg rundt 40 ord i minuttet, nå fikk jeg 100 ord i minuttet, sier Daniel, om egen forbedring i lesning etter læringscampen. Foto: BT Stokke.

Daniel (t.v.) deltok på læringscampen i 2019. - Da jeg kom til Guttas Campus hadde jeg rundt 40 ord i minuttet, nå fikk jeg 100 ord i minuttet, sier Daniel, om egen forbedring i lesning etter læringscampen. Foto: BT Stokke. 

– Vi oppmuntrer gutter som er i fare for å falle ut av skolen til å ta hoppet inn i det ukjente. Når de har landet på̊ «bunnen» med sine utfordringer, er det bare en vei i deres personlige læringsreise, og det er oppover, sier Mekki.

Med overskuddet fra Kavli har Kavlifondet støttet Guttas Campus med 9,3 millioner kroner siden oppstarten i Oslo i 2019. Med noen få unntak, er alle guttene som har deltatt i gang med videregående utdanning. 

Den seneste tildelingen fra Kavlifondet, på 3 millioner kroner, bidrar til at Guttas Campus kan etablere seg også i Nord. I 2022 vil 27 gutter fra fire kommuner i Nord-Norge delta på intensiv læringscamp etterfulgt av en ettårig mentorordning. 

– Støtten fra Kavlifondet gjør det mulig for oss å drive dette spennende prosjektet videre til glede for Norges fremtid, forteller en entusiastisk daglig leder.

Besøk gjerne Kavlifondets hjemmeside for å lese mer om alle de gode prosjektene vi støtter.