Ostetuben kan resirkuleres

Ostetuben kan resirkuleres

2. mar. 2015

Visste du at aluminiumstuben kan gjenvinnes? Kavlis ostetuber, enten det er SkinkeOst, BaconOst eller RekeOst, kan få et nytt liv som noe helt, helt annet.

Ostetubene kan bli til en sykkel

Når du har spist opp innholdet i tuben, klemmer du bare den sammen og kaster den i metallgjenvinningen sammen med glass og hermetikkbokser. Det er mye smartere enn å kaste den på søppelfyllingen.

Aluminiumstuben kan fint gjenvinnes uten vask og få et nytt liv som aluminiumsfolie, makrell i tomatboks eller til og med som sykkel. 670 resirkulerte aliminumsbokser kan faktisk bli til èn sykkel. Tenk på det neste gang du setter deg på sykkelen eller neste gang ostetuben er tom.

Viktig å resirkulere

Det er faktisk svært viktig å bidra til at metallet ikke går tapt i restavfallet. I følge retursamarbeidet loop.no tilsvarer vekten av metallemballasjen vi gjennvinner hvert år i Norge et middels stort hurtigruteskip. I Norge kildesorterer vi nok metallemballasje til å lage 300 000 sykler, noe som igjen sparer mye energi.

Det er en enorm miljøgevinst på å gjennvinne aluminium. Vi sparer miljøet for 2,5 kg CO2 per kilo materialgjenvunnet aluminium og bruker kun 5 % av energien det tar å utvinne nytt aluminium! (Kilde: Återvinningsindustrien i Sverige).