Rekordhøyt engasjement for å bidra til redusert klimautslipp i barneskolen

Kavli selger ca. 20 millioner tuber med smøreost hvert år, og 67% av dem blir kastet feilaktig i restavfall. Det resulterer i svinn for det bærekraftige materialet aluminium som kan gjenvinnes nesten i det uendelige. 

For å øke kjennskapen om gjenvinning har Kavli sammen med Norsk Hydro, Norsk metallgjenvinning og forskerfabrikken gått sammen om konkurransen Aksjon Gjenvinning. Det er en nasjonal gjenvinningskonkurranse som handler om å samle inn stål- og aluminiums-emballasje, og bruke den til nye og nyttige ting vi trenger.

Aksjon gjenvinning er en konkurranse som går over tre uker, og som er todelt. Den ene delen går ut på at elevene skal samle inn så mye aluminiumsemballasje som de klarer over totalt tre uker, og den andre delen er kreativ, og handler om at elevene skal lage noe nytt og brukbart av den tomme emballasjen som de samler inn.

Dag Otto Lauritzen som ambassadør
Med Dag Otto Lauritzen som ambassadør for aksjonen samlet over 14 000 5.-7. klassinger, fordelt over 772 skoler inn 898 kilo stål- og aluminiums-emballasje i 2022-aksjonen som kunne bli til nye ting. «Jeg er sykkelentusiast og ønsker å være med for å inspirere, og for å motivere til økt gjenvinningsglede slik at vi kan lage enda flere sykler og andre ting uten å benytte oss av nye ressurser. Det er utrolig kjekt å høre deltakelsen ble doblet fra 2021 til 2022! Nå blir det enda flere gjenvinnere. Gi gass!» sier Dag Otto Lauritzen om Aksjonen.

Kunnskapsdeling
Målet med aksjonen er å opplyse om hvordan man kan resirkulere brukt aluminiumsemballasje, kretsløpet og hvordan man kan ta bedre vare på jorden. Tall som i Kavli samlet inn i 2021 viste at 67% av alle Kavli-tuber havner i restavfallet, og dermed blir brent og ikke gjenvunnet. Denne trenden vil vi gjennom aksjonen være med på å snu. Administrerende direktør i Kavli, Kristine Aasheim uttaler «Vi er utrolig glade for at vi får lov til å være med på å arrangere Aksjon Gjenvinning. Vi vet at det er mange som er usikker på hvordan de skal resirkulere for eksempel våre Kavli-tuber. Derfor ser vi på det som en del av vårt samfunnsansvar å være med på kunnskapsdeling slik at flere kan bli opplyst om både hva som er rett, hva vi kan lage av brukt emballasje, og ikke minst hvilken innvirkning resirkulering har på miljøet».

Kavli først i Norge med 100% resirkulert tube
Sommeren 2022 begynte Kavli å produsere BaconOst på 100% resirkulert tube. Kavli, som i 1929 lanserte verdens første smørbare ost på tube, ble dermed Norges første til å ta i bruk en 100 % resirkulert aluminiumstube til pålegg, noe som var en verdensnyhet på emballasjefronten da.
- Takket være pioneren Olav Kavli, har vi laget smøreost på tube i 93 år. Vi ser på oss selv som tubeeksperten og lar oss fortsatt inspirere av vår grunnleggers gründer-ånd. Samtidig ser vi på det som en del av vårt ansvar å hele tiden utvikle tuben. Derfor har det vært viktig å være først ute med denne innovative og miljøvennlige løsningen, sier administrerende direktør i Kavli Kristine Aasheim.
Aluminiumen som brukes i tuben kommer fra gjenvunnet husholdningsemballasje. Med introduksjonen av en ny smøreost tube som både er resirkulert og resirkulerbar, beskriver Aasheim sirkelen som sluttet. Fordi emballasjen er lettere, er byttet likevel ikke helt uten risiko for næringsmiddelprodusenten.

Manglende kunnskap
Aluminiumsemballasje er en nyttig ressurs som nesten kan gjenbrukes i det uendelige, og i dag er 75 prosent av alt aluminium som er produsert fremdeles i bruk . I tillegg gir gjenvunnet aluminium 95% energibesparelse, og 70% lavere CO2-utslipp når den lages. Kavli var den første i Norge til å lansere 100% resirkulert tube på sin BaconOst. Da den kom var det en emballasje-innovasjon. Likevel er det mye emballasje som per dags dato går til spille, og som kastes i restavfallet på grunn av manglende kunnskap. «Mange tror at de ikke kan kaste Kavli-tubene i glass- og metallemballasje fordi den ikke er mulig å vaske, men det kan man, og det er det som er riktig. Tuben skal i glass- og metall, og korken skal i plast. Det viktigste er bare å tømme tuben så mye som mulig. Da kan man kaste emballasjen riktig, og man unngår matsvinn. Vinn-vinn» - sier Aasheim.

Positiv utvikling
Siden aksjonen ble startet i 2018 har over 70 000 elever deltatt, og siden 2019 har det blitt resirkulert over 500 000 tuber, former, bokser og baller med aluminiumsfolie. Ved å resirkulere denne emballasjen har elevene til sammen spart over 70 000 kWh energi, noe som er nok til å kjøre en elbil tur-retur Oslo-Cape Town over 13 ganger.

Sædalen skole i Bergen har deltatt i aksjonen over flere år. Læreren for sjette klasse, Geir Edvard Geitle tror at den økte interessen for aksjonen kan ha flere forklaringer.
– I 2020 kom det en revidert læreplan hvor fokuset på klima og miljø var større. Media har også hatt mer og mer fokus på klimakrisen. Samtidig opplever jeg at interessen for saken har økt blant elevene også.
– Det går for eksempel på klærne de går i. Nå er det blitt mer in å ha på seg ting som er brukt, som din mor eller far gikk med en gang. Gjenbruk er kult, og det er en helt annen holdning til det nå enn tidligere, sier han.

Læreren understreker at elevene generelt er opptatt av tematikken, og har flere ganger opplevd at de kommer til ham for å fortelle om følelser og opplevelser knyttet til klima og miljø.

– Elevene blir mer modne for hvert år og de forstår mer om temaet. I tillegg til at elevene har tatt et steg, så er også Aksjon Gjenvinning flinke til å fornye seg og undervisningsopplegget sitt. Så jeg synes det er fint og naturlig å gjenta dette hver høst, sier han.

Fakta om Aksjon Gjenvinning 

  • Aksjon Gjenvinning er en gratis, nasjonal aksjon som gir elever i 5.– 7. trinn mulighet til å lære mer om resirkulering, kretsløp og hvordan vi kan ta bedre vare på jorda vår.
  • Siden aksjonen ble arrangert for første gang i 2018 har over 70 000 elever deltatt. De har samlet inn mange millioner enheter med aluminiumemballasje.


  • I 2021 byttet Aksjon Aluminium navn til Aksjon Gjenvinning. Det er Forskerfabrikken, Kavli, Norsk Metallgjenvinning og Hydro som arrangerer Aksjon Gjenvinning. 


  • Når vi resirkulerer og gjenbruker materialer sparer vi masse energi sammenlignet med å produsere emballasje av nye råvarer. Å lage noe av gjenvunnet aluminium krever kun 5 % av energien som trengs for å produsere produkter av helt ny aluminium. Det betyr at vi kan spare 95 % utslipp ved å resirkulere aluminiumemballasjen vår!


  • I 2022 går aksjonen over tre uker i perioden 31. oktober til 18. november, og består av to valgfrie deler: resirkulering og kreativt gjenbruk. I tillegg til å resirkulere og registrere så mye aluminiumsemballasje som mulig fra egen husholdning, kan klassene også sende inn gjenbruksideer laget av aluminiumsemballasje. Klassevinnere blir kåret i begge konkurranser.

Kontakt:
Forskerfabrikken: Anne Eriksen | Tlf 951 73 370 | anne@forskerfabrikken.no
Hydro: Halvor Molland |Tlf. 22 53 82 10 | halvor.molland@hydro.com
Kavli: Kristine Aasheim |Tlf. 97717689 | kristine.aasheim@kavli.no