TV-aksjonen

Kavli støtter TV-aksjonen 2018

27. sep. 2018

Kavli er til for andre! Alt overskuddet vårt gis hvert år til gode formål for å skape en bedre verden. Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et vamere samfunn går hånd i hånd med våre verdier. Derfor støtter vi TV-aksjonen 2018. 

"Jeg kan ikke huske sist noen sa navnet mitt". Ordene treffer. De er sentrale i kampanjen for TV-aksjonen NRK 2018: Mindre alene sammen. Innsamlingsmidlene tildeles i år Kirkens Bymisjon, som vil bekjempe ensomhet og utenforskap, og Kavli skal være med på dette viktige dugnadsarbeidet. 

Årets viktigste søndagstur! 

De sosiale og økonomiske forskjellene øker i Norge og Kirkens Bymisjon ønsker med sitt arbeid å åpne dører for dem som rammes av disse ulikhetene. 

Visste du for eksempel at 1 av 10 norske barn vokser opp i fattigdom, eller at 70.000 nordmenn ikke har noen nære venner eller fortrolige som de kan snakke med når de trenger det? 

Pengene fra TV-aksjonen, som finner sted søndag 21. oktober, skal finansiere akutte behov som sengeplasser og varme måltider til dem som trenger det mest, samt mer langsiktige tiltak for å skape større inkludering i samfunnet for utsatte grupper.

Pengene fra TV-aksjonen, som finner sted søndag 21. oktober, skal finansiere akutte behov som sengeplasser og varme måltider til dem som trenger det mest, samt mer langsiktige tiltak for å skape større inkludering i samfunnet for utsatte grupper.

Hvis du ønsker å bidra, håper vi du melder deg som bøssebærer her og blir med på årets viktigste søndagstur, eller tar godt imot dem som banker på døren din på aksjonsdagen. 

Viktige verdier

Hvert år går hele Kavlis overskudd til Kavlifondet, som støtter humanitært arbeid, forskning og kultur - for å skape en bedre verden. Kirkens Bymisjons arbeid for å gjøre samfunnet vårt varmere går hånd i hånd med våre verdier. Derfor er vi stolt samarbeidspartner av TV-aksjonen 2018 og gir i år en del av overskuddet vårt til bymisjonens viktige arbeid. 

Les mer om Kavlifondets langvarige samarbeid med Kirkens Bymisjon, samt andre saker som støttes av fondet her.