Kavli tar samfunnsansvar i den daglige driften og arbeider aktivt og målrettet med å redusere belastningen på miljøet, blant annet når det gjelder energiforbruk, energikilder, emballasje og råmaterialer. 

Redusere belastningen på miljøet

Kavli Norge arbeider hver dag målrettet med å redusere belastningen på miljøet, hva gjelder energi, produktivitet, råvarer og emballasjebruk. De siste årene har vi blant annet arbeidet med et omfattende ENØK program som skal redusere energiforbruket per kilo produsert vare betydelig. 

I 2015 reduserte vi energiforbruket per kilo produsert vare med 13 %. I 2016 har vi som målsetting å kutte energiforbruket ytterligere 10% gjennom mange gode forbedringstiltak.

All verdiskaping i Kavli Norge går til gode formål gjennom Kavlifondet. Ved å utnytte ressursene våre på best mulig måte sørger vi for en kontinuerlig bærekraftig utvikling. 

#matsvinn

Mer enn 20% av all produsert mat kastes. Det er den enkeltstående største miljøbelastningen knyttet til matproduksjon. Vi søker å utvikle produkter og emballasje som bidrar til å redusere dette problemet. Det kan være lengre holdbarhet på selve matvaren, emballasje som holder maten fersk lengre eller emballasje som er lettere å bruke. Det gir god verdiskaping for gode formål samtidig som det er godt for miljøet.

I våre fabrikker kildesorterer vi alt avfall for å redusere miljøbelastningen. Vrak av råvarer eller ferdigvarer går i størst mulig grad til dyrefôr.