Kavlikonsernet, som O. Kavli er en del av, er det eneste matvarekonsernet i Norge som eies av en allmennyttig stiftelse.

Kavlifondet ble stiftet av Knut Kavli, sønn av konsernets grunnlegger Olav Kavli, i 1962. Alt overskudd som ikke tilbakeføres til konsernet, går til gode formål.

Seksti prosent av midlene går til humanitært arbeid i utviklingsland og i land der Kavli har produksjon. Ti prosent går til kultur, særlig til unge musikktalenter og til prosjekter som gir gode kulturopplevelser. Tretti prosent av midlene går til forskning på demens og ME/CFS.

Kavlifondets styre avgjør hvilke formål som mottar midlene. Styrets viktigste jobb er å sikre et godt, langsiktig perspektiv som resulterer i størst mulig overskudd til det beste for forbrukere, ansatte og gode formål i inn- og utland.