Råvarer, emballasje og produkt

Som leverandør av matvarer har Kavli et ansvar for å bidra til et sunt og variert kosthold og en bærekraftig råvareproduksjon. Kavli tar derfor hensyn til dette ved utvikling av nye og eksisterende produkter. Vi lytter til hva kundene og forbrukerne mener og tar hensyn til deres holdninger og ønsker.

Mattrygghet

Kavli har et ansvar for å sikre at våre produkter er trygge gjennom hele næringskjeden - fra råvarer til ferdige produkter. Dette innebærer at vi har et kvalitetssystem for mattrygghet. For å oppfylle dette gjøres det risikovurderinger basert på HACCP-prinsippene som grunnlag for all produksjon og vareforsyning.